'Een jaarlijkse boete op ziek zijn'

Ieder jaar is het eigen risico van Orietta Koster (39) direct op. 'Het is de jaarlijkse boete voor mijn chronische ziekte. Een ziekte die al ernstig genoeg is en dan kost het me óók nog veel geld.'

Het verhaal van Orietta

Achtergrond petitie

Veel mensen stellen medische behandelingen uit of gaan zelfs helemaal niet naar de dokter, omdat ze het eigen risico niet (meer) kunnen betalen. Wat moet er volgens ons gebeuren?

Lees meer

Veelgestelde vragen

Dokters van de Wereld biedt medische zorg aan mensen die slecht toegang hebben tot gezondheidszorg. Van onze huisartsen krijgen wij in toenemende mate signalen dat een groeiend aantal mensen in Nederland zorg mijdt omdat ze het eigen risico niet (meer) kunnen betalen. Ook uit onderzoek en enquêtes blijkt dat patiënten zorg mijden vanwege het eigen risico. Het aantal mensen dat in armoede leeft neemt toe, en daarmee ook het aantal mensen dat afziet van zorg vanwege de angst voor een hoge rekening. Dit leidt tot ernstige gezondheidsschade en op de langere termijn ook tot hogere, specialistische zorgkosten.

Daarnaast benadeelt het eigen risico mensen met lage inkomens en chronische ziektes harder dan gezonde mensen en mensen met hogere inkomens. Wij vinden dat betaalbare zorg niet mag worden gecreëerd over de ruggen van mensen die al in een kwetsbare positie zitten.

Het eigen risico is een te grote financiële drempel naar zorg. Veel mensen krijgen nu niet de zorg die ze wel nodig hebben. Wij vinden dat betaalbare zorg niet mag worden gecreëerd over de ruggen van chronisch zieken of mensen met een kleine portemonnee. Daarom doen wij een dringende oproep aan het toekomstige Kabinet: schaf het eigen risico af! We zijn deze petitie gestart om een krachtig geluid te kunnen laten horen en hopen op zoveel mogelijk handtekeningen. Help jij mee een vuist te maken richting de politiek? Onderteken dan de petitie!

Wij pleiten voor oplossingen waarbij zorgkosten worden verdeeld op basis van inkomen. Daarnaast vinden wij dat er veel meer moet worden ingezet op preventie en maatschappelijke voorlichting over zorg, met specifieke aandacht voor groepen met een gezondheidsachterstand en lage inkomens. Zorgongelijkheid moet worden tegengaan door een betaalbaar en toegankelijk zorgstelsel voor iedereen, niet door het creëren van financiële drempels.

Die bieden we aan wanneer een nieuw Kabinet is aangetreden.

Eigen risico-quiz

Hoe hoog is het eigen risico? Welke zorg valt er wel of niet onder? Test je kennis!

Naar de quiz