'Een jaarlijkse boete op ziek zijn'

Ieder jaar is het eigen risico van Orietta Koster (39) direct op. 'Het is de jaarlijkse boete voor mijn chronische ziekte. Een ziekte die al ernstig genoeg is en dan kost het me óók nog veel geld.'

Het verhaal van Orietta

'Met mijn injecties ben ik gestopt: ik kan ze niet meer betalen'

Truus en Max moeten rondkomen van alleen hun AOW. Noodgedwongen beknibbelen ze op de medische zorg die ze allebei nodig hebben. 'Max moet jaarlijks op controle voor zijn tumor, maar dat hebben we teruggeschroefd naar één keer in de drie jaar.'

Het verhaal van Truus

'Als arts sta ik met mijn rug tegen de muur'

Steeds meer patiënten verkeren financieel in zwaar weer, ziet huisarts Shakib Sana. Het gevolg: mensen mijden zorg met alle gevolgen van dien. Het gaat de huisarts aan het hart. 'Er zit een zekere onrechtvaardigheid in onze maatschappij.'

Het verhaal van Shakib

Achtergrond petitie

Veel mensen stellen medische behandelingen uit of gaan zelfs helemaal niet naar de dokter, omdat ze het eigen risico niet (meer) kunnen betalen. Wat moet er volgens ons gebeuren?

Lees meer

Veelgestelde vragen

Het Eigen Risico is niet sociaal en niet solidair. Mensen die meer zorg nodig hebben – waaronder chronisch zieke mensen – zijn hun eigen risico direct kwijt aan het begin van het jaar. Hierdoor benadeelt het eigen risico mensen met zowel lage inkomens als chronische ziektes, terwijl gezonde mensen of mensen met hogere inkomens hier minder last van ondervinden. Mensen die de pech hebben zorg nodig te hebben moeten hier ook nog eens extra voor betalen.

Van onze huisartsen krijgen wij in toenemende mate signalen dat een groeiend aantal mensen in Nederland zorg mijdt omdat ze het eigen risico niet (meer) kunnen betalen. Ook uit onderzoek en enquêtes blijkt dat patiënten zorg mijden vanwege het eigen risico. Het aantal mensen dat in armoede leeft neemt toe, en daarmee ook het aantal mensen dat afziet van zorg vanwege de angst voor een hoge rekening. Dit leidt tot ernstige gezondheidsschade en op de langere termijn ook tot hogere, specialistische zorgkosten.

In de praktijk zien wij dat financiële drempels, zoals het eigen risico, leiden tot toegangsproblemen in de zorg. Daarom moeten zorgobstakels zoals het eigen risico worden weggenomen. Betaalbare zorg mag niet worden gecreëerd over de ruggen van mensen met chronische ziektes of mensen met een kleine portemonnee.

Het eigen risico is een te grote financiële drempel naar zorg. Veel mensen krijgen nu niet de zorg die ze wel nodig hebben. Wij vinden dat betaalbare zorg niet mag worden gecreëerd over de ruggen van chronisch zieken of mensen met een kleine portemonnee. Daarom doen wij een dringende oproep aan het toekomstige Kabinet: schaf het eigen risico af! We zijn deze petitie gestart om een krachtig geluid te kunnen laten horen en hopen op zoveel mogelijk handtekeningen. Help jij mee een vuist te maken richting de politiek? Onderteken dan de petitie!

Er zijn veel eerlijkere en doelmatigere manieren om op zorgkosten te besparen. Allereerst pleiten wij voor afschaffing van de mogelijkheid om het eigen risico te verhogen in ruil voor korting op de zorgpremie. Door dit systeem kunnen gezonde mensen – vaker hoger opgeleid en met een hoger inkomen waardoor zij gezonder kunnen leven – ervoor kiezen om minder bij te dragen. Dit is onrechtvaardig, bovendien loopt de zorgsector hier veel geld mis, juist van mensen die het wel kunnen betalen.

Daarnaast willen wij dat onderzocht wordt of de zorgpremie inkomensafhankelijk kan worden gemaakt. Voor mensen met lage inkomens drukt het eigen risico veel meer op het besteedbaar inkomen dan voor mensen met midden- en hoge inkomens. Tenslotte moet er veel meer ingezet worden op preventie door te investeren in gezonder leven.

Een zorgstelsel zonder financiële drempels is toegankelijk voor iedereen, en een toegankelijk zorgsysteem zorgt ervoor dat iedereen naar de dokter kan en ziektebeelden op tijd worden geconstateerd. Hoe eerder behandelingen plaatsvinden, hoe goedkoper en beheersbaarder deze zijn.

Zorgongelijkheid moet worden tegengaan door een betaalbaar en toegankelijk zorgstelsel voor iedereen, niet door het creëren van financiële drempels.

Die bieden we aan wanneer een nieuw Kabinet is aangetreden.

Bekijk de video

Dokters van de Wereld ging de straat op en vroeg aan voorbijgangers: 'Wat vind jij van het eigen risico?'

Eigen risico-quiz

Hoe hoog is het eigen risico? Welke zorg valt er wel of niet onder? Test je kennis!

Naar de quiz