GAZA: HUMANITAIRE RAMP

De Gazastrook is een smalle kuststrook langs de Middellandse Zee. In het dichtbevolkte gebied, ongeveer twee keer zo groot als Texel, wonen 2,2 miljoen mensen. Afgesneden van de rest van de wereld staat het gebied al 16 jaar onder een Israëlische blokkade. Vóór de huidige crisis was de situatie er al zorgwekkend, maar functioneerden de openbare diensten. Maar sinds de bombardementen afgelopen oktober begonnen bevindt Gaza zich in een humanitaire catastrofe.

De openbare infrastructuur is ingestort, met name het gezondheidssysteem en de drinkwatervoorziening. Huizen, gezondheidsfaciliteiten, scholen en andere schuilplaatsen zijn vernietigd. De meeste ziekenhuizen zijn niet meer functioneel. Door het enorme aantal gewonden en ontheemden kampen hulpverleners met ernstige tekorten aan medicijnen en medische apparatuur.

De inwoners van de Gazastrook hebben gebrek aan alles: water, voedsel, brandstof en elektriciteit. Mensen drinken vervuild water en eten één maaltijd per dag. Door de bombardementen zijn 1,9 miljoen mensen ontheemd geraakt. Zij slapen sindsdien op straat of in overvolle schuilplaatsen. Door de toename van het aantal gevallen van diarree, huid- en luchtweginfecties en andere hygiëne gerelateerde infecties bestaat de vrees voor het uitbreken van epidemieën die de meest kwetsbare mensen in gevaar brengen.

WAT DOET DOKTERS VAN DE WERELD?

Sinds 1995 biedt Dokters van de Wereld humanitaire en medische hulp in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever, maar sinds de escalatie van het conflict is onze hulpverlening zwaar geraakt. In Gaza probeert ons team - net als de rest van de bevolking - de bombardementen en de humanitaire crisis te overleven. Ondanks alles zetten onze collega's in de Gazastrook mobiele teams op die nog altijd medische hulp, geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning verlenen in opvangcentra’s. In deze centra wonen duizenden mensen opeengepakt bij elkaar. Daarnaast stuurt Dokters van de Wereld medische middelen- en apparatuur naar Gaza.

STAAKT-HET-VUREN

Deze humanitaire ramp móét stoppen. Wij roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en een veilige en ongehinderde humanitaire toegang tot Gaza. Medische zorg kan niet worden verleend onder vallende bommen. Wij dringen er bij alle betrokken partijen in het conflict op aan om het internationaal humanitair recht, dat regels oplegt in oorlog en de bescherming van burgers, te respecteren en te waarborgen. Humanitair en medisch personeel, maar ook ziekenhuizen en scholen, mogen nooit doelwit zijn. Wij veroordelen mensenrechtenschendingen van alle burgers en pleiten voor een duurzame politieke oplossing om deze geweldsspiraal te doorbreken.

NOODHULP

Sinds de escalatie van het conflict is onze hulpverlening zwaar getroffen. Ondanks de verschrikkelijke situatie verleent ons team er nog altijd hulp. Ook sturen wij medische apparatuur naar Gaza, waar een schreeuwend tekort aan is. Daar kan jij bij helpen!

Ja,  ik  help  met  een  donatie!

JA, IK HELP MET EEN DONATIE!