Er zijn veel eerlijkere en doelmatigere manieren om op zorgkosten te besparen. Allereerst pleiten wij voor afschaffing van de mogelijkheid om het eigen risico te verhogen in ruil voor korting op de zorgpremie. Door dit systeem kunnen gezonde mensen – vaker hoger opgeleid en met een hoger inkomen waardoor zij gezonder kunnen leven – ervoor kiezen om minder bij te dragen. Dit is onrechtvaardig, bovendien loopt de zorgsector hier veel geld mis, juist van mensen die het wel kunnen betalen.

Daarnaast willen wij dat onderzocht wordt of de zorgpremie inkomensafhankelijk kan worden gemaakt. Voor mensen met lage inkomens drukt het eigen risico veel meer op het besteedbaar inkomen dan voor mensen met midden- en hoge inkomens. Tenslotte moet er veel meer ingezet worden op preventie door te investeren in gezonder leven.

Een zorgstelsel zonder financiële drempels is toegankelijk voor iedereen, en een toegankelijk zorgsysteem zorgt ervoor dat iedereen naar de dokter kan en ziektebeelden op tijd worden geconstateerd. Hoe eerder behandelingen plaatsvinden, hoe goedkoper en beheersbaarder deze zijn.

Zorgongelijkheid moet worden tegengaan door een betaalbaar en toegankelijk zorgstelsel voor iedereen, niet door het creëren van financiële drempels.