Als je in de asielprocedure zit heb je recht op medische zorg. Bijvoorbeeld op een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Ieder asielzoekerscentrum heeft een gezondheidscentrum waar een huisarts spreekuur houdt. Dit heet het GZA. In de meeste asielzoekerscentra moet je je ’s ochtends bij het GZA aanmelden voor een afspraak. Het GZA kan je vervolgens verwijzen naar het ziekenhuis of specialist.