MET UW LAATSTE WENS ZORG OP DE EERSTE PLAATS

Nalaten aan Dokters van de Wereld

Voor ieder mens is het leven eindig, maar uw betrokkenheid kunt u nog heel lang kenbaar en voelbaar maken voor mensen in een kwetsbare positie. Zet uw betrokkenheid voort door Dokters van de Wereld op te nemen in uw nalatenschap.

De toekomst in uw testament

In uw testament bepaalt u hoe uw erfenis wordt verdeeld. Door Dokters van de Wereld op te nemen in uw testament draagt u bij om zorg voor iedereen toegankelijk te maken in binnen- en buitenland. Voor de toekomst van de generaties na u.

Geen erfbelasting

Dokters van de Wereld is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij zijn vrijgesteld van erfbelasting. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt volledig ten goede van ons werk. Als u aan een specifiek programma, thema of werelddeel wilt nalaten, kunt u dat natuurlijk laten vastleggen in uw testament.

Erfstelling of legaat?

Er zijn verschillende mogelijkheden om Dokters van de Wereld op te nemen in uw testament:

  • Erfstelling – Dokters van de Wereld wordt (mede-)erfgenaam en ontvangt een deel van het bezit uit uw nalatenschap.
  • Legaat – Dokters van de Wereld wordt legataris en ontvangt een specifiek geldbedrag of een eigendom (legaat) uit uw nalatenschap.

Voor het opmaken van een testament dient u een notaris in te schakelen. Op www.notaris.nl vindt u een notaris bij u in de buurt.

Informatie en contact over uw nalatenschap

Wilt u met ons overleggen hoe u Dokters van de Wereld kunt steunen met uw nalatenschap? Neem dan contact op met Marjon Minnaard op T 06-143 51 701 of per e-mail via mminnaard@doktersvandewereld.org.

Heeft u Dokters van de Wereld al opgenomen in uw testament? Laat het ons dan weten. Wij bedanken u graag bij leven en houden u graag op de hoogte van ons werk, als u dat wenst.

IBAN: ABNAMRO: NL11ABNA 0491 7178 06
IBAN: ING: NL82INGB 0000 0049 46
KvK: 40539494
RSIN: 807110917

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917