Minstens 44 migranten zijn omgekomen door dorst in de woestijn van Niger, nadat de vrachtwagens waarmee ze werden vervoerd pech hadden gekregen. De verdwaalde migranten - waaronder ook baby’s - werden per toeval ontdekt door een voorbij rijdende auto.

Helaas is dit slechts het topje van de ijsberg. ‘Na de Middellandse zee, is de woestijn van Agadez in Niger een tweede vluchtelingenkerkhof aan het worden,’ zegt Soumaila Maiga Ibrahim, coördinator van Dokters van de Wereld vanuit Agadez. De Europese Unie vraagt steeds vaker van derde landen om te helpen bij het tegenhouden van migranten, die via landen als Libië naar Europa gaan. Sinds 2015 is in Niger een nieuwe wet van kracht die het vervoeren van illegale migranten strafbaar maakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat bekende migratieroutes zijn verlegd om patrouilles te vermijden. Dokters van de Wereld, die in Agadez medische hulp verleent aan migranten die vanuit Libië de oversteek proberen te maken naar Europa, vraagt deze wet dringend te herzien en de veilige route opnieuw open te stellen.

Volgens Dokters van de Wereld worden steeds meer migranten slachtoffer van de woestijn. Agadez ligt aan een belangrijke smokkelroute naar Noord-Afrika. Van daaruit hopen migranten te kunnen oversteken naar Europa. ‘Het is een feit dat de EU steeds verder gaat om z’n grenzen af te bakenen, en dat mag je letterlijk nemen, ‘ aldus Soumaila. Doordat de grenscontroles zijn aangescherpt zijn de officiële, veilige routes door de woestijn minder toegankelijk.

Soumalia: ‘De helft van Niger bestaat uit woestijn. Een groot aantal migranten verdwaalt hier zonder voldoende benzine en water. Terwijl de temperaturen er kunnen oplopen tot wel vijftig graden.’ Voorheen konden migranten de gewone geasfalteerde route volgen, begeleid door een militair konvooi. Tegenwoordig gebruiken ze steeds vaker nieuwe routes over de oude zandwegen. Inmiddels is het aantal mensen dat via de officiële route reist drastisch gedaald van 32.784 in september 2016 naar 4.781 in april 2017. ‘Dit betekent niet dat er minder migratie plaatsvindt,’ zegt Soumalia. ‘Mensen kiezen nu in groten getale voor onbekende gevaarlijke routes.’