Begin februari ging ons medisch team van het UMCG Groningen op Operatie Glimlachmissie naar Sierra Leone. In het ziekenhuis in Masanga en Makeni zijn in twee weken tijd meer dan zestig operaties uitgevoerd en de lokale staff werd getraind. Coördinator Arianne Kattenberg vertelt over deze succesvolle missie en ons programma.

Arianne: “Elke Operatie Glimlachmissie is bijzonder. Zo ook de missie naar Sierra Leone. We waren daar ontzettend gewenst. Omdat het land zo arm en onderontwikkeld is, is de hulpvraag erg groot. Door de ebola-crisis en de burgeroorlog die nog niet zo lang geleden plaatvond, is het land ingestort. Alles wat we in Sierra Leone doen draagt bij aan verbetering en heropbouw, wat ontzettend mooi en dankbaar werk is. We hebben een aantal weken in twee verschillende ziekenhuizen in Massanga en Makeni geopereerd en training gegeven. In het laatste ziekenhuis hebben we de meeste tijd besteed aan het opleiden van de lokale medische staf. Dit was in 2017 onze focus. We willen niet meer alleen opereren en weer vertrekken, maar op de lange termijn de lokale gezondheidszorg verbeteren, en onszelf overbodig maken. In Sierra Leone hebben we in twee weken tijd 150 mensen gescreend, 69 patiënten geopereerd en training gegeven aan lokale artsen, artsen in opleiding en OK personeel. Ik vind het onze taak om als goed ontwikkeld land te zorgen voor kwetsbare mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Als ik zelf aan de andere kant van de wereld zou wonen in een land dat volledig is ingestort, zou ik niets liever willen dan dat er mensen kwamen helpen.”

Leren van elkaar

“Met een Operatie Glimlachmissie gaan we als volgt te werk. Allereerst wordt er via de lokale radio, of met flyers aangekondigd dat we komen. Maar we zien dat de meeste mensen toch bij ons terechtkomen via mond tot mond reclame. Daarna screenen de medische teams welke patiënten er in aanmerking komen voor een operatie. Hierbij letten we vooral op de haalbaarheid en slagingskans van een operatie. Met name vanwege de nazorg, die vaak beperkt aanwezig is. De patiënten krijgen vervolgens een brief met de datum wanneer ze mogen terugkomen. De operatie volgt dan binnen twee weken. Onze insteek is samen opereren met lokale artsen, zodat we door middel van training on the job van elkaar kunnen leren.”

Dankbaar

“Tijdens mijn verblijf in Sierra Leone werd me weer duidelijk dat we met onze missies écht levens kunnen veranderen. Zo zagen we een vrouw die tijdens een epileptische aanval de helft van haar gezicht had verbrand. Twintig jaar geleden viel ze tijdens een aanval voorover in het vuur toen ze aan koken was, waardoor haar gezicht en rechteroog waren weggeschroeid. Omdat ze hier nooit aan was geopereerd was haar gezicht totaal verminkt. Twintig jaar lang verborg ze dit uit schaamte. Ze was enorm dankbaar dat ze door ons kon worden geholpen. Het resultaat van onze operatie was heel mooi.”

“We willen onze missies door middel van trainen en opleiden duurzaam maken. Daar lag in 2017 onze focus en dit zullen we in 2018 nog verder uitbreiden. Daarnaast zijn we in 2017 gestart met een veldonderzoek. Tropenarts Thom Hendriks van het VUmc onderzoekt in Tanzania het effect van onze operaties. Genezen de wonden goed? Hebben de operatie zin gehad? Daarnaast kijkt hij of onze trainingen aanslaan bij de lokale artsen. Dit zijn waardevolle uitkomsten waarvan we zeer veel kunnen leren voor onze toekomstige missies.”