Afgelopen september lanceerde Dokters van de Wereld een petitie om het eigen risico in de zorg af te schaffen. Sindsdien ontving Dokters van de Wereld honderden reacties van mensen die zorg mijden en van wie het water financieel aan de lippen staat. Inmiddels hebben ruim 32.000 mensen de petitie ondertekend en zijn wij in gesprek met politici om hen te overtuigen het eigen risico in de zorg definitief af te schaffen.

Aannames van de hand

Onze petitie heeft effect: afgelopen december nam de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer een motie aan om het eigen risico in de zorg zo snel mogelijk af te schaffen. Helaas reageerde het huidige demissionaire kabinet afwijzend: de minister van Volksgezondheid – die inmiddels is opgestapt – houdt vast aan het standpunt dat afschaffing van het eigen risico negatief uitpakt. Volgens hem zal de beslissing leiden tot hogere zorgpremies en extra belasting voor de zorg doordat meer mensen zorg zullen gaan afnemen als het eigen risico wegvalt.

Dokters van de Wereld wijst deze twee aannames van de hand. Afschaffen van het eigen risico hoeft niet te leiden tot hogere premies: dat is een politieke keuze. Kosten voor het wegvallen van het eigen risico kunnen ook uit andere middelen worden gehaald. Daarnaast is noch onderzocht of bewezen dat het wegvallen van het eigen risico leidt tot een hoger zorggebruik.

Hartverscheurende reacties

Wij pleiten voor een aanpak waarin zorg wordt gefinancierd zonder het opleggen van financiële drempels, die chronisch zieken en mensen met een lager inkomen onevenredig hard raken. Het is de toegankelijkheid van zorg die centraal moet blijven staan. Als een arts naar een medisch specialist verwijst dan is daar een goede reden voor en is het riskant als die verwijzing niet plaatsvindt uit financiële redenen. Zorgmijding leidt op termijn tot hogere zorgkosten en langdurig uitval in het arbeidsproces. Hoewel het afschaffen van het eigen risico op korte termijn een forse investering vraagt, zal het op termijn positief uitpakken voor de zorg en maatschappij.

Uit onderzoek blijkt dat een op de vier mensen zorg mijdt uit angst voor een hoge rekening. Ook de talloze noodkreten die wij ontvingen bevestigen dat beeld. De komende maanden bezoekt Dokters van de Wereld de Tweede Kamerfracties om de uitvoering van de motie 'Afschaffing Eigen Risico' op te volgen. In die gesprekken delen wij de vele getuigenissen die patiënten de afgelopen maanden naar ons stuurden. Wij blijven ons inzetten, totdat een nieuw Kabinet besluit het eigen risico in de zorg definitief af te schaffen.

Noodkreten eigen risico