De arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, vroeger bekend als de tropenarts, dreigt te verdwijnen. Dagblad Trouw signaleert dat 5 van de 24 ziekenhuizen, waar artsen hun opleiding volgen, de begeleiding hebben gestopt vanwege ontbrekende financiering.

Zorgelijk, vindt arts internationale gezondheidszorg en plastisch chirurg Matthijs Botman. Matthijs gaat al een aantal jaren voor Dokters van de Wereld op missie in Haydom, Tanzania, waar hij operaties uitvoert en training geeft aan de lokale medische staf. Hij benadrukt het belang van goede gezondheidszorg wereldwijd. “Artsen internationale gezondheidszorg (AIGT) maken echt verschil in ontwikkelingslanden.” In de landen waar tropenartsen zoals Matthijs Botman missies uitvoeren voor Dokters van de Wereld, is medische zorg zeker geen vanzelfsprekendheid. Voor operaties is veelal geen geld en artsen in de regio hebben vaak niet de juiste kennis in huis.

Ook in Nederland

Naast het feit dat tropenartsen nodig zijn in ontwikkelingslanden wijst Matthijs op de meerwaarde van de specialisatie voor de Nederlandse gezondheidszorg. “Nederland is geen eiland. Door verkeer van goederen en mensen komen tropische ziekten als malaria en hepatitis A en B óók voor in Nederland. Daarnaast heeft de opwarming van de aarde invloed op het verspreidingsgebied van ziekten. Zo rukt de tropische ziekte Dengue op in het zuiden van Europa. En Nederland is een multicultureel land. Een arts ziet op zijn spreekuur mensen uit alle delen van de wereld en moet leren omgaan met taal en cultuurbarrières en verschillende visies en overtuigingen op ziekte en gezondheid.

“Zowel voor onze internationale missies maar ook voor onze projecten in Nederland zijn tropenartsen belangrijk. Je ziet dat deze groep artsen een bredere blik heeft op gezondheidszorg. Ook komen zij door hun brede kennis vaak tot waardevolle nieuwe inzichten als het gaat om toegangsproblemen in de zorg” aldus Arianne de Jong, directeur van Dokters van de Wereld.

Focus op gezondheid, niet alleen op ziekte

In Nederland ziet Dokters van de Wereld op de zorgbus veel kwetsbare mensen uit landen als Nigeria, Eritrea, Afghanistan. Mensen die de weg naar de zorg niet makkelijk kunnen vinden en veelal met complexe vragen en trauma’s rondlopen. In ons werk vinden we het belangrijk dat we verder kijken dan alleen de ziekte of klacht alleen, maar ook naar omstandigheden die gezondheid beïnvloeden. Heeft iemand goede opvang, kan iemand zijn medicijnen wel goed bewaren. Onder de medische vrijwilligers op de zorgbus zijn ook tropenartsen werkzaam. Medici die eerder werkzaam zijn geweest in de zorg in het buitenland maken makkelijker een brug en hebben een sterke focus op gezondheid , niet alleen op ziekte.

We worden er allemaal beter van

Dokters van de Wereld pleit er voor dat we blijven investeren in de opleiding Artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT). De opleiding is uniek en biedt artsen een gedegen kans om buiten onze grenzen ervaring en expertise in te zetten. Deze unieke expertise vermeerderd met hun ervaring van werken met schaarse middelen, nemen zij mee terug naar Nederland.

“Werken in de tropen is echt een vak apart. We moeten niet terug in de tijd gaan en mensen alleen vanuit goede wil, maar zonder een gedegen opleiding, op missie laten gaan.

Stimuleer artsen om buiten de muren van ons zorgsysteem te kijken, het is een kans om de Nederlandse Gezondheidszorg te blijven optimaliseren” aldus Ton Teunissen, voorzitter van Dokters van de Wereld.

Tropenarts in actie

Dokters van de Wereld werkt op structurele basis samen met tropenartsen aan verbetering van de gezondheid van kwetsbare medemensen en op noodhulp aan vluchtelingen. Een team van chirurgen vertrekt deze week naar Sierra Leone voor Operatie Glimlach. Ter plaatse werken zij samen met lokale medici maar ook met tropenartsen die worden uitgezonden via Stichting Masanga.

Om het belang van tropenartsen (AIGT) nog meer onder de aandacht te brengen, heeft Matthijs Botman eind 2017 het boek ‘Into the World’ uitgebracht, met indrukwekkende verhalen van tropenartsen zelf.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=dZMk-EJ8CWI