Dokters van de Wereld is door het Rode Kruis gevraagd te helpen medische ondersteuning te bieden aan asielzoekers in Ter Apel, alwaar zij wachten om zich als asielzoeker te registreren. De toestroom is nu dagelijks zo groot dat er een wachttijd is, die voor sommigen tot dagen kan oplopen, voordat de IND de registratie en eerste interviews kan doen. Veel van hen zijn uitgeput en hebben medische klachten. Dokters van de Wereld kon direct aan de vraag gehoor geven; binnen een dag konden wij artsen en verpleegkundigen sturen. Onze Zorgrecht manager Linda Janmaat deelt haar impressies over de situatie ter plekke.

Op het terrein van het COL (Centrale Opvang Locatie) in Ter Apel staat een groot wit paviljoen waarin een slaapruimte en een wachtruimte is ingericht voor een paar honderd migranten. Zij wachten op een eerste registratie en een gesprek met de IND in de aanpalende ruimten. Gezinnen met jonge kinderen en AMV´s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) worden snel geholpen en naar andere opvanglocaties gebracht. Alleenstaande mannen worden eveneens voor registratie naar een andere locatie gebracht. Alle anderen moeten soms een dag en een nacht, soms meerdere nachten wachten voordat zij aan de beurt zijn voor registratie. De hele ochtend en vroege middag komen er kleine groepjes mensen aan; zo nu en dan komen er bussen om mensen naar een andere opvanglocatie te brengen. De grootste groepen lijken ‘s avonds aan te komen met bussen vanuit Amsterdam en andere steden of met de bus die aansluit op de trein vanuit Emmen.

Beveiligers van een aantal verschillende bedrijven staan her en der; zij bewaken bijvoorbeeld een toegangshek waar familieleden aankomen van wachtende mensen.

In de grote wachtruimte zitten mensen veelal rustig aan tafels; ze maken een vermoeide en gelaten indruk. Er zijn mannen, vrouwen en kinderen in alle leeftijden. De kinderen hinkelen en voetballen buiten, de kleinsten rennen rond. Het grote merendeel van de mensen lijkt uit Syrië afkomstig.

Vanaf gisterenmorgen 7 uur is het medische team van Dokters van de Wereld bezig geweest een kamer van het Gezondheidscentrum Asielzaken (GCA) in de COA kantoren direct achter het paviljoen in te richten als medische post. Er zijn twee onderzoekstafels met schermen afgezet, er is een tafel met eerste hulp artikelen, er zijn stethoscopen en oor-thermometers, er is ORS en paracetamol, verbandmiddelen, dethol, en andere klein medisch materiaal. Rond 9:30 doen teamleden twee aan twee af en toe een ronde door het paviljoen. Zij worden zo nu en dan door mensen aangesproken met een medische klacht. Deze mensen worden begeleid naar de spreekkamer, onderzocht en te woord gestaan. Mensen zijn veelal blij met een praatje en wat aandacht in het paviljoen, en lijken tevreden met het korte onderzoek, het advies en de veelal geruststellende woorden van de vrijwilligers. Een meisje met een hartruis wordt aangeraden op maandag weer langs te komen voor doorverwijzing naar de juiste medische zorg via het GCA. Geruststellend voor hen is dat de medische post dag en nacht bemand is, en zich op maar 20 meter afstand van het paviljoen bevindt.

Van onze vrijwilligers ter plekke hoorde ik het volgende verhaal.

Een meisje wordt binnengedragen door haar vader. Ze is vanuit Syrië via Macedonië gekomen met haar twee zusjes en haar ouders. Ze heeft zere knieën en is ontzettend moe. Een beetje gelaten ondergaat ze het lichamelijk onderzoek. Er lijkt verder niets aan de hand te zijn dan erge vermoeidheid en keelpijn. Onze arts Jan heeft haar onderzocht op pijnklachten en gekeken naar haar keel. Ook werd door hem uitgevraagd hoe het eten en drinken ging. Met een beetje Arabisch, Duits, Engels kunnen we elkaar begrijpen en haar vader geruststellen. Hierna gaan zij samen dankbaar weg.

Het is mij duidelijk dat de aanwezigheid van onze vrijwilligers er zeer toe bijdraagt dat de wachtende mensen zich serieus genomen en op hun gemak voelen.

Dit in contrast met sommige beveiligers die op vragen van mensen soms onverschillig en onbeleefd reageren, hetgeen irritatie en agressie opwekt bij sommige wachtenden.

De inzet van onze vrijwilligers in nauwe samenwerking met de EHBO’ers van het Rode Kruis laat zien dat Dokters van de Wereld snel en vakkundig toegang tot zorg kan bieden daar waar kwetsbare mensen dit acuut nodig hebben.