Met groot verdriet vernamen wij dat dokter Wouter Nolet afgelopen zaterdag 23 november is overleden aan de gevolgen van Lassa koorts. Wij willen hiermee ons medeleven uitdrukken aan allen die van hem houden en met name zijn familie, vrienden en geliefden. We leven mee met zijn directe collega’s van Capa Care en Masanga Hospital.

Wij hebben de eer gehad Wouter (links op de foto) te mogen ontmoeten in zijn functie als coördinator van het Capa Care Surgical Training Programme in Sierra Leone. We zagen hem werken als een ware mentor voor zijn studenten, die volledig open stond om zelf te leren van hun visie en ervaringen. Wij leerden hem kennen als sparring partner, kritische noot, eerlijke en directe specialist met een visie, die stond voor de professionals in Sierra Leone.

Dit alles deed hij met een overweldigende gedrevenheid en enthousiasme. Eenieder die Wouter in Masanga karakteriseert noemt onmiddellijk de woorden toewijding, grote lach, levenslustig, bevlogen en betrokken. Wij zullen het beeld van Wouter op zijn fiets racend over het ziekenhuisterrein altijd blijven herinneren.

Wouter zijn dood is een enorm verlies voor de gezondheidszorg in Sierra Leone en hij laat bij velen een groot gemis na. Wij geloven dat zijn enthousiasme veel mensen heeft aangestoken en dat zijn visie zal voortleven.

Voor het online condoleance register verwijzen we naar capacare.org.

Doctors of the World shocked by Tropical Doctor Wouter Nolet's death

It is with great sadness that we learned that doctor Wouter Nolet died last Saturday, November 23rd, due to the consequences of Lassa fever. We want to express our sympathy to all who love him and especially his family, friends and loved ones. We sympathise with his direct colleagues at Capa Care and Masanga Hospital.

We have had the honour to meet Wouter in his role as coordinator of the Capa Care Surgical Training Programme in Sierra Leone. We saw him working as a true mentor for his students, someone who was completely open to learning from their vision and experiences. We got to know him as a sparring partner, critical note, honest and direct specialist with a vision that stood for the professionals in Sierra Leone.

Wouter did all this with overwhelming drive and enthusiasm. Everyone who characterizes Wouter in Masanga immediately mentions his dedication, a generous laugh, zest for life, inspiration and commitment. We will always remember the image of Wouter racing over the hospital grounds on his bicycle.

Wouter's death is a huge loss to the health care sector in Sierra Leone and he leaves many behind in sadness. We believe that his enthusiasm has inspired many people and that his ideas will live on.

For the online condolence register we refer to https://capacare.org/in-memory-of/