https://youtu.be/c9SMjm3aB5w

Samen met reclamebureau Ogilvy & Mather hebben we de afgelopen maanden onze missie samengevat in een indringende commercial. De film zet direct aan tot nadenken over het nut en de noodzaak van goede medische zorg voor iedereen. Vanaf vandaag laten we met onze nieuwe campagnespot een stevig geluid horen in de samenleving: medische zorg is geen privilege maar een mensenrecht!

Vangnet

Nog steeds komen er dagelijks grote groepen vluchtelingen aan in Europa. Bij aankomst is er vaak geen goede opvang. Ze worden geconfronteerd met afwijzing en geweld. Veel van hen hebben medische zorg nodig. Maar deze zorg schiet tekort. Vooral kinderen, ouderen en zieken zijn hier de dupe van. Voor hen is er amper een goed, medisch vangnet. Medische instanties wijzen ze af of er is simpelweg geen medische zorg.

Mensonterende situaties

Ook in Nederland vertoont het medisch vangnet gaten. Mensen zonder verblijfsvergunning worden geweigerd door zorginstanties, zijn bang om opgepakt te worden en er zijn geen regelingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie en tandartsenzorg. Hierdoor krijgen mensen te laat zorg, of helemaal geen zorg. Met als gevolg mensonterende situaties en - door een onnodig verslechterde gezondheid - vaak hogere kosten voor de samenleving. Met deze campagne wijzen wij erop dat dit moet veranderen. Want niemand kiest ervoor om ziek te worden, iedereen verdient een medisch vangnet.