Op 17 juli jl. publiceerde Dokters van de Wereld België een open brief aan de Belgische minister van Volksgezondheid over de verontrustende situatie in Griekenland. De bezuinigingen hebben een aanzienlijke negatieve impact op de gezondheid van de Griekse bevolking. Samen met een grote groep prominenten van medische faculteiten roept Dokters van de Wereld België op om binnen de huidige bezuinigingen de volksgezondheid te ontzien. Dokters van de Wereld Nederland lichtte vanochtend op Radio 1 ‘De Ochtend’ de situatie toe.

Vanwege de financiële crisis in Griekenland heeft de Griekse bevolking steeds minder te besteden, terwijl de kosten van zorg en medicijnen blijven stijgen. De toenemende werkloosheid, het wegvallen van zorgverzekeringen (na 1 of 2 jaar werkloosheid) en het korten op pensioenen hebben tot gevolg dat men vaker noodzakelijke behandelingen of medicatie voor chronische ziekten moet uitstellen. Daarbij zorgt de toenemende stroom van migranten voor extra druk op de zorgvoorzieningen. Zowel de Grieken zelf als de migranten worden afhankelijk van zorg die geboden wordt door (vrijwilligers)organisaties als Dokters van de Wereld.

Dokters van de Wereld Nederland ondersteunt haar Griekse collega’s door het verwerven en doorsturen van financiële middelen, zodat bijvoorbeeld de klinieken en mobiele bussen van Dokters van de Wereld hun noodzakelijke werk kunnen blijven doen. Daarnaast wordt in samenwerking met organisaties in Nederland gewerkt aan duurzame partnerschappen, voor structurele hulp op het gebied van bijvoorbeeld ouderenzorg en ondersteuning van druggebruikers.

Casus: Adrian en Izie is een tweejarige Griekse tweeling met astma die ziekenhuisopname en regelmatige medicatie nodig heeft. Hun astma aanvallen verminderen zodra ze de medicijnen regelmatig innemen. De familie woont in een vochtig en onverwarmd appartement hetgeen de astma-aanvallen juist heviger maakt.

Vanwege het ontbreken van inkomen wordt de familie bijgestaan door een sociale welzijnsinstantie. Omdat deze onregelmatig uitkeert , moet de tweeling het van tijd tot tijd zonder medicatie stellen. Bovendien is de medicatie niet altijd beschikbaar in het ziekenhuis. Daarnaast duurt de administratieve procedure voor een ‘gezondheidsboekje’ dat recht geeft op gratis behandeling 2 tot 6 maanden. Dokters van de Wereld Griekenland heeft ervoor gezorgd dat de kinderen de voorgeschreven medicatie blijven ontvangen. (Griekenland, Perama, september 2014)

Open brief:

http://www.doktersvandewereld.be/verzoek-tot-audi%C3%ABntie-mbt-de-positie-van-belgi%C3%AB-het-kader-van-de-europese-hulp-aan-griekenland

Radio 1:

via http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2015-07-22/10:00

(06.15-12.25 minuut in het blok van 10:00-11:00hrs)