Terwijl duizenden kwetsbare mensen in Europa aankomen op zoek naar veiligheid, zijn de autoriteiten van Oostenrijk en enkele Balkan landen begonnen met het selectief sluiten van hun grenzen. Deze maatregelen druisen in tegen internationale en Europese wetgeving die staten verplicht de rechten van asielzoekers te beschermen. We maken ons ernstig zorgen over de gevolgen voor het welzijn van de grote groep vluchtelingen die Europa bereikt heeft. Dokters van de Wereld luidt daarom samen met 25 andere organisaties de noodklok.

De maatregelen veroorzaken chaos en verwarring bij de grenzen en vergroten het lijden van vluchtelingen die gestrand zijn in inhumane omstandigheden. Bij de plotseling gesloten grenzen is geen enkele vorm van opvang aanwezig waardoor vrouwen, kinderen en mannen zich gedwongen zien in de open lucht te slapen zonder enige toegang tot basisvoorzieningen, waaronder water en voedsel en gezondheidszorg.

Een coalitie van 26 organisaties werkzaam in Griekenland en langs de vluchtroutes op de Balkan (waaronder Oxfam, Vluchtelingenwerk Nederland, Dokters van de Wereld en Save the Children) veroordeelt ten zeerste deze discriminerende en gevaarlijke maatregelen van Europese landen en luidt de noodklok.

Deze dagen bezoekt de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, Griekenland en Turkije. Wij roepen hem en de Europese leiders die volgende week bijeenkomen in Brussel voor de EU- Turkije Top over de vluchtelingencrisis, op om actie te ondernemen zodat de onmiddellijke humanitaire noden van mensen worden geledigd en om te voldoen aan hun internationaal rechtelijke verplichtingen.

Lees de oproep hier.