Wij geloven in een wereld waar iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg. Daarom willen we vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten een medisch vangnet geven. Dat begint bij het geven van toegang tot gezondheidszorg. Om de problemen rondom zorg wederom onder de aandacht te brengen, heeft Dokters van de Wereld een brief opgesteld gericht aan alle huisartsen en huisartsen in opleiding in Amsterdam. Deze brief is ondertekend door Stella Zonneveld, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging Amsterdam/Almere (LHV).

Het doel van onze brief is huisartsen te informeren en te activeren! Patiënten van Dokters van de Wereld zijn geheel afhankelijk van de welwillendheid van een huisarts. Gelukkig zijn een aantal huisartsenpraktijken bereid om ook ongedocumenteerde patiënten aan te nemen. Helaas worden met zeer grote regelmaat patiënten door andere praktijken geweigerd. Hierdoor worden de praktijken die wél zorg willen verlenen aan ongedocumenteerden overbelast. Wij roepen daarom samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging huisartspraktijken op gezamenlijk afspraken te maken, zodat er een spreiding over verschillende praktijken kan plaatsvinden. Zo kan de toegang tot zorg gewaarborgd en gecontinueerd worden. Vele handen maken licht werk.