Dokters van de Wereld start een anticonceptiespreekuur in Amsterdam Zuidoost. Het doel is het voorlichten over en voorkomen van ongewenste zwangerschappen bij ongedocumenteerde vrouwen en vrouwen zelf te laten beslissen of ze een kind willen krijgen en wanneer.

De negentienjarige Hannah uit Ethiopië verblijft zonder verblijfspapieren in Nederland. Ze is zwanger, maar daar helemaal niet blij mee. Ze wil geen kind, want vindt dat ze in haar huidige situatie – ongedocumenteerd, alleenstaand, zonder vaste verblijfplaats - niet voor een kind kan zorgen. Als Hannah goed was voorgelicht en anticonceptie had gekregen, had haar zwangerschap misschien voorkomen kunnen worden.

Dokters van de Wereld Nederland ziet in haar spreekuurpraktijk in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam veel vrouwen zoals Hannah. Annette Hoogerbrugge, coördinator van het zorgrechtprogramma van Dokters van de Wereld: “Het is echt schokkend hoe laag het anticonceptiegebruik onder de groep ongedocumenteerden is. Anticonceptie kent een te hoge financiële drempel en ook abortus is vrijwel ontoegankelijk.”

Elke vrouw die in Nederland verblijft zou toegang moeten hebben tot voorlichting over dit onderwerp en anticonceptie, en ongedocumenteerde vrouwen in het bijzonder. Daarom heeft Dokters van de Wereld Seksuele en Reproductieve Gezondheidszorg (SRG) hoog op de agenda staan. Op 5 juli start in Amsterdam Zuidoost dan ook een anticonceptiespreekuurpilot. Dokters van de Wereld zal er voorlichting geven en passende anticonceptiemethoden aanbieden. Een deel van het budget voor medicatie van Dokters van de Wereld is voor anticonceptiemiddelen gereserveerd en Titus Health Care heeft gratis koperspiralen ter beschikking gesteld. Het doel is het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en vrouwen zelf te laten beslissen of ze een kind willen krijgen en wanneer.

Hoogerbrugge verwacht dat het spreekuur een succes wordt en dat ze veel ongedocumenteerde vrouwen van informatie en anticonceptiemiddelen kan voorzien. Maar uiteindelijk is het een overbrugging naar een structurele oplossing: “We hopen dat door het anticonceptiespreekuur meer aandacht komt voor het feit dat ook kwetsbare vrouwen toegang tot anticonceptie moeten krijgen..”