Vandaag start Dokters van de Wereld met het verstrekken van gratis HIV tests voor kwetsbare groepen, zoals ongedocumenteerden, in Amsterdam en Den Haag. Zo hopen we de moeilijk bereikbare risicogroepen op een laagdrempelige manier preventief te kunnen testen en indien nodig snel door te verwijzen. Dokters van de Wereld werkt hierin samen met de AIDS Healthcare Foundation (AHF). 

Het pilot project van Dokters van de Wereld krijgt de aftrap één dag voor Wereld Aids Dag. Vorig jaar hoorden ongeveer 750 mensen in Nederland dat ze besmet zijn met HIV, volgens het Aids Fonds en SOA Aids Nederland. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schat dat zo’n 40% van de met HIV besmette mensen hiervan niet op de hoogte waren. De HIV testen zullen worden uitgevoerd op de mobiele Zorgbus van Dokters van de Wereld, die langs verschillende Bed-Bad-Brood-voorzieningen en andere locaties in Amsterdam en Den Haag gaat.

Het preventief uitvoeren van deze gratis testen, die beschikbaar worden gesteld door de AHF, is broodnodig volgens medisch zorgrecht coördinator Adriaan Terwindt. “De mensen die wij zien op onze Zorgbus komen vaak uit gebieden waar HIV veel voorkomt, zoals het Caraïbisch gebied en sub-Sahara. Veel vrouwen worden op hun vlucht naar Europa slachtoffer van seksueel misbruik en geweld”, vertelt Terwindt. “Het is daarom erg belangrijk dat juist deze moeilijk bereikbare, kwetsbare risicogroep kan worden getest. Zodat we bij een positieve uitslag van de test meteen kunnen doorverwijzen naar de GGD, die patiënt vervolgens zal doorgeleiden naar een van de hiv-centra voor adequate en snelle behandeling.”

Ongedocumenteerden ervaren vaak grote financiële en andere drempels die het bemoeilijken om zelf naar een dokter te gaan. Terwindt: “Ze kennen de juiste wegen niet of hebben angst voor overheidsinstanties en om te worden geregistreerd.” Dokters van de Wereld probeert met de spreekuren op de Zorgbus medische zorg voor deze kwetsbare groepen laagdrempelig toegankelijk te maken. “We willen zo verspreiding van HIV zoveel mogelijk proberen te voorkomen door er tijdig bij te zijn.” In de nabije toekomst gaat Dokters van de Wereld samen met de Soa Poli van de GGD screenings uitvoeren bij de vluchtgroepen in onder andere Amsterdam. Onze Zorgbus is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.