Tijdens rellen in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos op maandag 20 september, heeft Dokters van de Wereld Griekenland medische hulp verleend aan vluchtelingen.

Turkije deal brengt niet de gewenste oplossing.

Het Griekse team zorgde er voor dat minderjarigen die zonder begeleiding in het kamp verbleven, veilig werden overgebracht naar een andere locatie. Na definitieve ontruiming van het kamp, bleef een mobiele eenheid van het team tot laat in de avond om medische hulp te verlenen aan gewonden en andere slachtoffers. Een dag later verleende het team vanuit de eigen medische post op het eiland medische en psychische zorg aan vluchtelingen in nood. De rellen op Lesbos laten zien dat de Turkije-deal ten aanzien van de vluchtelingen crisis niet de gewenste oplossing heeft gebracht.

Recht op gezondheid niet gewaarborgd voor vrouwen en kinderen.

In de ruim 2500 consulten die Dokters van de Wereld Griekenland in 9 verschillende vluchtelingenkampen uitvoerde, bleek meer dan de helft vrouw (54%) en 30% kinderen van 14 jaar en jonger. Eén op de vijf vrouwen had last van gynaecologische infecties, vanwege gebrek aan hygiëne en goede voorzieningen.Psychische problemen komen erg vaak voor, evenals ademhalings-, huid- en spijsverteringsproblemen.

Het vluchtelingenkamp Moria is drie jaar geleden opgezet met als doel mensen te registeren, om  vanuit daar verder te kunnen reizen naar Athene. Hier is sinds het akkoord met Turkije geen sprake meer van. Vluchtelingen zitten nu veel langer vast op Lesbos totdat hun registratie is voltooid. Sinds juli en de mislukte coup in Turkije is het aantal vluchtelingen in Moria en andere vluchtelingenkampen op Lesbos enorm gestegen.

Door de slechte doorstroom verblijven er momenteel duizenden mensen in kampen die niet zijn toegerust op zo’n grote groep met enorme risico’s voor de gezondheid van dien.

Volgens het hervestigingsprogramma van de Europese Unie zouden 60.000 vluchtelingen worden verdeeld over Europa. Hiervan is tot nu toe weinig terecht gekomen. Minder dan 3% van alle vluchtelingen is van Griekenland en Italië overgeplaatst naar andere Europese landen. Volgens de meest recente cijfers zijn dit slechts 2.986 mensen. Geen enkele EU lidstaat heeft toegezegd dat vluchtelingen mogen komen. In combinatie met de vertraging in de asielprocedures en de extreem gebrekkige informatievoorziening, leidt dit tot angst en frustraties.

Oproep

Het internationale netwerk van Dokters van de Wereld stelt dat Europa in Lesbos heeft gefaald, we nodigen Europese Unie uit om haar beleid te herzien, zodat legale en veilige routes worden gewaarborgd, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen die momenteel een meerderheid vormen. Een nieuwe aanpak is hard nodig, zodat het recht op zorg en gezondheid gewaarborgd kan worden! Ook roept Dokters van de Wereld de Griekse autoriteiten op, onmiddellijk vluchtelingen over te plaatsen van de Griekse eilanden naar opvangcentra op het vaste land, om zo de druk op de eilanden te verlichten. Tot slot vragen wij de Griekse autoriteiten de registratie en de behandeling van asielprocedures te versnellen.

Op 20 maart 2016 bereikten Turkije en de Europese Unie overeenstemming over een actieplan dat het aantal vluchtelingen naar Europa moet beperken.