Het Europees Octrooibureau maakte vandaag een beslissing in de zaak tegen het Sofosbuvir-patent en volgt hierbij Dokters van de Wereld in de klacht tegen Gilead. Dokters van de Wereld juicht de beslissing toe van het bureau om het patent gedeeltelijk te verwerpen. Deze beslissing effent de weg om een eind te maken aan het monopolie van Gilead in 38 landen.

Op 10 februari 2015 diende Dokters van de Wereld verzet aan tegen het Sofosbuvir-patent van Gilead.  Farmaceutische bedrijven maken gebruik van het intellectueel eigendomsrecht om zo exuberante prijzen te kunnen vragen voor medicijnen. Sofosbuvir (Solvaldi®) is hier een typisch voorbeeld van: het middel wordt verkocht voor een kostprijs van 43.434 euro  terwijl generische versies gemaakt kunnen worden voor 220 euro. “Dit soort twijfelachtige patenten laten labo’s toe een enorme druk uit te oefenen op overheden, die het medicijn vervolgens enkel op de markt kunnen brengen door de toegang te beperken tot de ergste gevallen, zoals ook in België trouwens het geval is", vertelt Dr. Xavier de Béthune, Medisch Directeur bij Dokters van de Wereld België.

Na 2 publieke zittingen, werden de argumenten van Gilead om het patent te behouden gedeeltelijk verworpen door het Octrooibureau. "Technisch gezien komt deze beslissing erop neer dat Sofosbuvir niet langer beschermd wordt door een patent. Met deze beslissing volgt het Octrooibureau dezelfde logica van landen als China, Oekraïne en Egypte die de aanvragen tot patenten van Gilead allen collectief verwierpen."

Het recht heeft gesproken en toont aan dat het patent niet zo solide was als Gilead liet voorkomen en vooral, dat het de moeite loont zich met gegronde argumenten te verzetten tegen bepaalde patenten.

Dokters van de Wereld roept op om vaker gebruik te maken van verplichte licenties: dat is een mechanisme waarbij een brevet tijdelijk wordt opgeheven wat  de commercialisering van generische medicatie mogelijk maakt. Tot nu werd steeds gezegd dat de verplichte licentie een te zwak juridisch instrument was om te gebruiken tegen patenten. Vandaag wordt het bewijs geleverd dat ook brevetten zelf zwak kunnen zijn. Overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Met deze beslissing tonen we aan dat het wel degelijk mogelijk is om zelfs als kleine NGO een overwinning te behalen tegen de grote farmareuzen. Nu is het aan de overheid.” , vertelt Xavier de Béthune.

Samen met de Campagne ‘Je Geld of Je Leven’ ondersteunt de beslissing van het Europees Octrooibureau de strijd van Dokters van de wereld voor  rechtvaardiger medicatieprijzen.