PERSBERICHT

Dringende oproep Dokters van de Wereld aan Tweede Kamer ‘Anticonceptie en abortus zijn geen luxe’

Amsterdam 4 maart 2019 – Op dinsdag 5 maart, biedt Dokters van de Wereld een petitie aan in de Tweede Kamer om te pleiten voor het recht op anticonceptie en abortus voor iedereen. Meer dan 10.000 mensen, waaronder zorgverleners en verenigingen als Rutgers, de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen, tekenden de petitie en ondersteunen de dringende oproep dat anticonceptie en abortus toegankelijk moeten zijn voor álle vrouwen in Nederland.

Topje van de ijsberg

Dokters van de Wereld ziet in de dagelijkse praktijk dat er diepgewortelde barrières zijn die de toegankelijkheid van abortus en anticonceptie voor bepaalde groepen vrouwen belemmeren. Uit een onderzoek van Peil.nl bleek onlangs dat 8% van de Nederlandse vrouwen wel eens geen anticonceptie koopt wegens geldgebrek.

Uit eerdere onderzoeken weten wij dat het percentage ongewenste zwangerschappen onder ongedocumenteerde vrouwen veel hoger ligt dan bij Nederlandse vrouwen. Arianne de Jong, directeur Dokters van de Wereld herkent dit ook uit de dagelijkse praktijk: “Bij de ongedocumenteerde vrouwen die bij ons komen zien wij regelmatig vrouwen met ongewenste zwangerschappen, een laag anticonceptiegebruik en ook een slechte toegang tot abortus. Wij vermoeden dat wat wij zien slechts een topje van de ijsberg is.” Voor abortus geldt als grootste drempel: niet beschikken over de financiële middelen. “Wij vinden dat elke vrouw recht heeft hierop, ongeacht haar portemonnee”, zegt De Jong. “Anticonceptie en abortus mogen nooit een luxe zijn”.

Recht op gezondheid

Dokters van de Wereld strijdt voor een wereld waarin wordt erkend dat iedereen recht op gezondheid en toegang tot gezondheidszorg heeft. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat vrouwen en meisjes overal ter wereld zelf kunnen beslissen over hun lichaam en hun leven. En dat zij toegang hebben tot anticonceptie, abortus en de juiste voorlichting hierover. In Nederland is dit recht voor de toch al kwetsbare vrouwen, zoals ongedocumenteerden, niet gewaarborgd.

Onbetaalbaar

In Nederland moeten vrouwen boven de 21 jaar zelf anticonceptie betalen of zich hiervoor aanvullend verzekeren. Hierdoor ontstaat een structurele drempel voor mensen met weinig geld. Bij sommige groepen migranten geldt als extra drempel dat er weinig bekend is over de werking en het gebruik van anticonceptie. Goede voorlichting over het gebruik van anticonceptie is essentieel.

Naast deze drempels geldt specifiek voor vrouwen zonder verblijfsrecht een financiële barrière met betrekking tot abortus. Om een abortus vergoed te krijgen moet je legaal in Nederland verblijven. Ongedocumenteerden moeten een abortus dus zelf bekostigen. Dat komt neer op minimaal 500 euro, wat voor deze groep vrouwen met zeer beperkte financiële middelen niet op te brengen is.

Structurele oplossing

De Jong: “De vrouwen die hulp vragen bij Dokters van de Wereld vanwege een ongewenste zwangerschap, verkeren vaak in een schrijnende situatie. Ze leven in vreselijke armoede en hebben relatief veel traumatische ervaringen zoals uitbuiting en (seksueel) geweld. Juist abortuszorg is in hun situatie vrijwel niet bereikbaar.”

Dokters van de Wereld pleit daarom voor een structurele politieke oplossing waarmee de barrières in de toegang tot anticonceptie en abortus voor álle vrouwen in Nederland worden weggenomen.

Zie hier ook onze campagne met petitie.