Mensen die in de schuldhulp belanden worden in de meeste gevallen gedwongen hun aanvullende mondzorgverzekering op te zeggen. Dat mensen daardoor van voor hun belangrijke zorg verstoken blijven, vindt Dokters van de Wereld onrechtvaardig, medisch onacceptabel en asociaal.

Het is in Nederland staande praktijk, dat mensen die in de schuldhulp belanden, in de meeste gevallen worden gedwongen hun aanvullende verzekering op te zeggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een betalingsachterstand is ontstaan bij een zorgverzekeraar. Ook de branchevereniging van schuldhulpverlening NVVK en haar leden hanteren als uitgangspunt dat opzeggen van de basisverzekering, inclusief het tandartsdeel, geoorloofd is. De verzekering is immers ‘aanvullend’.

In 2018 zaten in totaal zo’n 193 duizend mensen in de schuldhulpverlening. In 2020 wordt vooral wegens de corona-pandemie een stijging van minimaal 30% van het aantal cliënten verwacht. Dat zijn bijna 60.000 mensen.

Jasper Kuipers, directeur van hulporganisatie Dokters van de Wereld vindt dit onverkropbaar: “De mondzorgproblemen zijn het grootst bij mensen aan de onderkant van de samenleving. En juist deze mensen die het het hardst nodig hebben, worden gedwongen hun aanvullende mondzorgverzekering stop te zetten als ze in de schuldhulp terecht komen. Dat vinden wij asociaal.”

Bovendien kost het afpakken van mensen hun tandartsverzekering al snel meer dan het oplevert. Kuipers: “Solliciteren terwijl je pijn hebt, of niet durft te lachen, of uit schaamte in een sociaal isolement belandt, leveren de persoon zelf en de samenleving veel meer schade op dan het laten behouden van de aanvullende verzekering.”

Daarom roept Dokters van de Wereld de Tweede Kamer op om maatregelen te nemen. Kuipers: “Laat mensen die in de schulden zitten niet in de steek. Stop het gedwongen opzeggen van de mondzorgverzekering voor mensen in de schuldhulp.”

Lees meer over onze positie op mondzorg en schuldhulpverlening: