PERSBERICHT

Deelnemers van het Leger des Heils Noordoost en andere zorginstellingen in Zwolle krijgen op vrijdag 25 juni een gratis mondzorgbehandeling. Het gaat om mensen met gebitsproblemen voor wie een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist te duur is. In de mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld krijgen zij een noodbehandeling en poetsvoorlichting.

De mobiele tandartspraktijk staat die vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bij het gebouw van het Leger des Heils aan de Dokter van Thienenweg 2 in Zwolle. Om 12.30 uur is er een feestelijk moment waarbij er een intentieverklaring wordt ondertekend door de tandartsen, het Leger des Heils en Dokters van de Wereld. Hiermee committeren de tandartsen zich om gratis basale mondzorg te blijven bieden aan kwetsbare mensen in Zwolle. Dorrit de Jong, wethouder Zorg van de gemeente Zwolle: “Ik ben erg blij met dit initiatief. Iedereen heeft mondzorg nodig, en ik ben er trots op dat de deelnemende organisaties dit in Zwolle mogelijk maken”.

Elke glimlach telt

“Sinds de tandarts voor volwassenen uit het basispakket is gehaald, is mondzorg voor bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland onbetaalbaar geworden”, vertelt Caroline van Wingaarden, projectleider van de Mondzorgcampagne ‘Elke glimlach telt’. “Daarom behandelen wij met financiële steun van Prodent en in samenwerking met tandartsen en lokale partnerorganisaties zoals schuldhulpverlening, daklozenopvang, voedselbanken en migrantenorganisaties, elke maand in een andere provincie mensen met gebitsproblemen die de tandarts écht niet kunnen betalen. Zo ook in Zwolle waar we in samenwerking met het Leger des Heils deze actie hebben georganiseerd”.

Goede zorg

Lenneke Koppenhol, directeur Zorg van het Leger des Heils: “Het Leger des Heils is onvoorwaardelijk betrokken bij de mensen in de samenleving die tussen wal en schip dreigen te vallen. Hierbij richten wij ons specifiek op de mensen die door een combinatie van complexe problematiek sociale uitsluiting ervaren. Vaak zijn een veelheid aan problemen, schaamte voor de situatie waarin de deelnemer zich bevind, redenen om geen prioriteit te geven aan goede mondzorg. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Daarom grijpen wij iedere mogelijkheid aan om onze deelnemers hierin te ondersteunen. Middels deze actie hopen wij ook een bijdrage te leveren. Onze droom is dat onze deelnemers zichzelf de moeite waard vinden, hoop ervaren en dat ieder van hen zich gezien weet en zich gekend voelt. Een stap in herstel van hun gewone leven”.

Vervolgbehandelingen

Van Wingaarden: “Gezien de complexiteit van de gebitsproblemen die wij op zo’n dag aantreffen, is een eenmalige behandeling voor de meeste mensen vaak niet voldoende.

Daarom zijn we blij dat tandartsen uit Zwolle bereid zijn om vervolgbehandelingen te verrichten”.

Mondzorg terug in het basispakket

De gevolgen van verwaarloosde mondzorg zijn groot. Mensen krijgen moeite met eten, kunnen niet slapen door de pijn en trekken zich terug uit schaamte over hun slechte gebit. Op iets langere termijn kunnen verwaarloosde gebitsproblemen zelfs hart- en vaatziekten veroorzaken. Dat kan weer leiden tot ziekteverzuim of werkeloosheid. van Wingaarden: “Daarmee zijn tandziekten niet alleen een probleem voor iemands gezondheid, maar voor de hele maatschappij. Wij pleiten er dan ook voor om mondzorg weer in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen en zijn daarvoor een petitie gestart.”