De Nederlandse regering moet overgaan tot onmiddellijke evacuatie van vluchtelingen op Lesbos zodat de grove schending van de mensenrechten stopt. Deze oproep doen Nederlandse zorgprofessionals, hulporganisaties in binnen-, en buitenland in opnieuw een brandbrief aan minister De Jonge van VWS en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van J&V. De zorgprofessionals waarschuwen voor de snel escalerende situatie in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. In de nasleep van de brand die het vluchtelingenkamp verwoestte, zitten ruim 13.000 mensen zonder onderdak en toegang tot basisvoorzieningen zoals schoon water, voedsel en gezondheidszorg ten tijde van de pandemie.

Er zijn sinds maart jl. meerdere brandbrieven geschreven aan het kabinet, van onder andere SOS Moria en kinder- en jeugdartsen en tropenartsen, die pleitten voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. De recente toezegging om 100 vluchtelingen - waaronder 50 kinderen - op te nemen in Nederland is een stap, maar niet genoeg. Er is veel meer nodig, zoals in de afgelopen week ook werd betoogd bij verschillende demonstraties in het land.

De professionals verwijzen naar artikel 3 en 25 van de Universele Rechten van de Mens, waarin onder andere het recht op veiligheid, vrijheid en een voldoende levensstandaard met voeding, kleding, huisvesting en gezondheidszorg zijn opgenomen. Zij noemen het een humanitaire crisis van ongekende omvang in hedendaags Europa.

Minister De Jonge en staatssecretaris Broekers-Knol worden aangezet tot het volgende:

Onmiddellijke evacuatie en relocatie van alle vluchtelingen van kamp Moria - met prioriteit voor de meest kwetsbaren - zodat de schending van de mensenrechten stopt. Tenminste 500 vluchtelingen moeten worden opgenomen in Nederland, waaronder verweesde kinderen in de meer dan 150 Nederlandse gemeenten die hiertoe bereid te zijn.Het op Lesbos waarborgen van medisch noodzakelijke zorg en basisvoorzieningen, zoals veilig drinkwater, voedsel en onderdak, totdat alle mensen zijn geëvacueerd, met nadrukkelijke aandacht voor de meest kwetsbare vluchtelingen zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken.Een grotere inspanning om een duurzame Europese oplossing te realiseren voor de blijvende stroom vluchtelingen en een menswaardige procedure en opvang te creëren.

Brandbrief:

In de bijlage van dit persbericht vindt u de volledige brandbrief van TROIE, NVTG, OIGT, SOS Moria, Dokters van de Wereld, Stichting Bootvluchteling, ISM&RH, Cordaid, Expertisegroep Global Child Health, GMH, WHIG, NSIS, Werkgroep Tropische geneeskunde, Uniting Streams, GHEN, Werkgroep Tropische Dermatologie, Werkgroep Tropische Oogheelkunde en Nederlandse Straatdokters Groep.

Lees hier de brandbrief