Een inspirerende en interessante dag gisteren! De afdeling Transculturele Psychiatrie en Taskforce Vluchtelingen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie organiseerde het symposium ‘Morele en juridische dilemma’s in de GGZ rondom asielprocedures’. Bevlogen mensen die volop in het werkveld staan, spraken over de dilemma’s die zij tegenkomen in de zorg aan asielzoekers en ongedocumenteerden. Twee hulpverleners die zelf een asielachtergrond hebben, onderstreepten het belang van cultuur-sensitief werken en het grote belang van een goede tolk. Dokters van de Wereld was erbij en sprak tijdens de informatieronde van stakeholders.

Veel van de dilemma’s die aan bod kwamen, zien wij terug tijdens onze spreekuren voor ongedocumenteerden in de Zorgbus en op de Helpdesk. Welke vragen van een advocaat over de medische situatie van een cliënt kun je wel en welke kun je niet beantwoorden? Wat doe je als iemand door een goede behandeling weer gezond genoeg geacht wordt om uitgezet te worden? Het symposium gaf handvaten om zorgvuldig met deze vraagstukken om te gaan. In het licht van dit symposium verscheen in het tijdschrift ‘de psychiater’ recent het artikel ‘Dilemma’s in de ggz voor asielzoekers’. Een must voor iedereen die met deze dilemma’s te maken heeft!