BOOST Transvaal Amsterdam vierde vrijdag 8 maart ism met Dokters van de Wereld een drukbezochte Internationale Vrouwendag. Er werd stilgestaan bij serieuze onderwerpen, maar Internationale Vrouwendag werd ook op een feestelijke manier gevierd.

Aan het begin van de avond waren de mannen ook welkom. Er werd onder leiding van Rachel Ploem, medewerker van Rutgers, in een infocafé samen gepraat over hoe lastig het soms kan zijn om vanuit een compleet andere cultuur te integreren in de Nederlandse maatschappij. De aanwezige mannen merken dat er in Nederland vaak andere dingen van zowel mannen als vrouwen worden verwacht dan ze jarenlang gewend zijn. Dit maakt integratie soms lastig. Daarom is het goed om de rol van de man in de emancipatie van vrouwen op een laagdrempelige manier te bespreken.

Toen de mannen de deur uit waren begonnen er diverse workshops. Alle vrouwen konden zichzelf helemaal in de watten laten leggen. Er was een beauty-hoek waar je oa. henna kon laten zetten en naar de kapper kon gaan, er werden gezonde en lekkere recepten uitgewisseld, je kon met een elektrisch wagentje een rondrit maken door de Transvaalbuurt en Dokters van de Wereld hield een open inloop inclusief leuke quiz.

Dokters van de Wereld merkt dat het voor nieuwkomers, statushouders en ongedocumenteerden vaak lastig is om hun weg te vinden in ons zorgstelsel. Daarom heeft Dokters van de Wereld het Zorgcafé geïntroduceerd. Het Zorgcafé is een toegankelijke plek waar nieuwkomers terecht kunnen bij psychosociale ondersteuners, artsen en verpleegkundigen die intensief samenwerken met verschillende tolken. Iedereen werkt op vrijwillige basis. Elke nieuwkomer kan er binnenlopen en hier terecht met hun verhaal en gezondheidsproblemen.

Na de workshops was het tijd om lekker te eten. Daarna kwam er een DJ en gingen de voetjes van de vloer! De hele avond werd er nog heerlijk gedanst. Wij kijken terug op een geslaagde Internationale Vrouwendag!