Tandzorg in Nederland is steeds minder goed bereikbaar, waarschuwt decaan Albert Feilzer van het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA). In een artikel van de NOS uit de decaan zijn zorgen over het feit dat steeds minder mensen naar de tandarts kunnen.  

Grote zorgen

In een brief aan de Eerste- en Tweede kamer schrijft Feilzer dat het ACTA, de grootste academische opleiding in Nederland op dit gebied, zich grote zorgen maakt. “Omdat mondzorg nauwelijks in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, gaan steeds meer Nederlanders helemaal niet meer naar de tandarts. Volgens de decaan is mondzorg voor volwassenen te beperkt, schiet de mondzorg voor ouderen tekort en bezoekt een groot deel van de jeugd geen tandarts, ook al zijn kinderen wel verzekerd.

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) deelt de zorgen van Feilzer over de bereikbaarheid van de mondzorg in Nederland. "Het is nu zo geregeld dat mensen van 18 jaar en ouder voor mondzorg extra verzekeringen moeten afsluiten, terwijl de gezondheid van je mond erg belangrijk is", zegt voorzitter Manon van Splunter-Schneider tegen de NOS. "Vooral kwetsbare groepen komen hierdoor minder snel bij de tandarts of mondhygiënist."

Gewoon naar de tandarts

Ook Dokters van de Wereld signaleert een groot probleem in de toegang tot mondzorg voor kwetsbare mensen. Zeker 1 op de 5 vragen die in onze Zorgbussen aan onze medische vrijwilligers worden voorgelegd gaan over mondzorg. De pijnklachten die wij zien zijn vaak schrijnend, zoals rotte tanden en bloedend tandvlees. Dit omdat kwetsbare mensen zoals ongedocumenteerde migranten geen toegang hebben tot mondzorg. Met onze campagne ‘Kiezen voor Elkaar’ gaan wij hier iets aan doen. Tijdens deze campagne lobbyen we voor toegankelijke mondzorg en ondertussen willen wij kwetsbare mensen met gebitsproblemen behandelen.

Bron: NOS