Afgelopen maandag is het inspectierapport over de brand in het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam in mei 2016 verschenen. In het centrum zittenmensen zonder verblijfsrecht opgesloten, wachtend op hun uitzetting. Er vielen geen slachtoffers doordat snel is opgetreden, maar onder meer op gebied van nazorg en visitatiebeleid valt veel te verbeteren.

Aanleiding voor het inspectieonderzoek was het rapport dat Dokters van de Wereld samen Amnesty International en het Meldpunt Vreemdelingendetentie schreef over de brand.

Dokters van de Wereld vindt het een goede zaak dat het inspectierapport er nu ligt zodat de procedures bij incidenten en de nazorg voor mensen in vreemdelingendetentie verder verbeterd kunnen worden. Helaas wordt er in het rapport weinig aandacht besteed aan het gebruik van isoleercellen; dit is een blijvend zorgpunt. Veel aandacht in het rapport is er voor het visiteren van de mensen die na de brand in de isoleercel zijn opgesloten. Dokters van de Wereld hoopt dat het rapport bijdraagt aan het voorkomen van de vernederende visitatie.