Het wetsvoorstel voor vreemdelingendetentie ligt bij de Eerste Kamer maar biedt onvoldoende verbetering van de huidige situatie. Dokters van de Wereld roept daarom samen met Amnesty International en Meldpunt Vreemdelingendetentie de politiek op om gezondheid en mensenrechten van de vreemdelingen voorop te stellen. Vreemdelingendetentie (of-bewaring) is geen straf of sanctie. Het opsluiten van mensen om hen beschikbaar te houden voor hun gedwongen uitzetting, staat op gespannen voet met mensenrechten.

Na de geruchtmakende Schipholbrand in 2005, waar het detentiecentrum in vlammen opging, en de zelfmoord van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov (2013), besloot het kabinet tot herziening van de vreemdelingendetentie. Zij beloofde een nieuwe wet met een ‘rechtvaardig en humaan regime met oog voor de menselijke maat’.

Bijna aan het eind van het wetgevingsproces, vragen Dokters van de Wereld, Amnesty International en Meldpunt Vreemdelingendetentie (Stichting LOS) de Eerste Kamer om het wetsvoorstel op een aantal punten aan te passen. Vreemdelingendetentie (of-bewaring) is geen straf of sanctie. Het opsluiten van mensen om hen beschikbaar te houden voor hun gedwongen uitzetting, staat op gespannen voet met mensenrechten. Zeker als detentie lang duurt of mensen aan een gevangenisregime worden onderworpen. De voorgestelde Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring die nu bij de Eerste Kamer ligt, biedt onvoldoende verbetering van de huidige situatie. De organisaties stellen dat door de verregaande beperkingen van vrijheid de wet geen einde maakt aan het gevangenisregime. Zij hebben de Eerste Kamer deze week in een brief verzocht de zorgen hierover serieus te nemen. Wij pleiten ervoor dat in de nieuwe wet de gezondheid en mensenrechten van vreemdelingen voorop staan.

In een meegestuurde notitie laten zij zich kritisch uit over de blijvende gebreken van het wetsvoorstel. In `Een ongezonde wet, Gezondheidszorgen & Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring’ laten zij zien dat er nog steeds sprake is van een gevangenisregime, met alle straf- en ordemaatregelen van dien. Zo kunnen mensen nog steeds in isolatie worden geplaatst zonder dat hierbij de regelgeving gebruikt wordt zoals die geldt in de geestelijke gezondheidszorg.

Gerrianne Smits, werkzaam bij Dokters van de Wereld: “De mensen in vreemdelingendetentie die wij spreken, zijn bijna altijd kwetsbare mensen. Vaak speelt er psychische problematiek. Wij zien de effecten van detentie op de gezondheid van deze mensen en maken ons daar veel zorgen over. Wij vinden dat kwetsbare mensen helemaal niet in vreemdelingendetentie thuishoren, en zijn kritisch over het gevangenisregime waaraan zij onderworpen worden. Wij horen deze mensen te beschermen en niet hun gezondheid nog verder schaden!”