Stand van zaken in de vluchtelingenkampen op Lesbos tussen april 2016 en juni 2016

Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, bezocht op de Internationale Dag van de Vluchteling de kampen Moria en Kara Tepe op het eiland Lesbos. Sinds de afspraken tussen de Europese Unie en Turkije, 122 dagen geleden, is een lastige periode aangebroken voor het management van de kampen en voor de bewoners.

Na de afspraken tussen de Europese Unie en Turkije veranderde er veel. Organisaties moesten zich binnen het veld herpositioneren en op zoek gaan naar een nieuwe rol. Dat betekende dat de bestaande puzzel uit elkaar viel. Op Lesbos waren ze terug bij af. Redenen:

Gebrek aan informatie over het functioneren van het centrum blijkt een van de belangrijkste problemenNieuwe regels beperken de bewegingsvrijheid van bewoners. Dat is de belangrijkste oorzaak van protest en spanningSpanningen leiden tot geweld: opstand en conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Ook de veiligheid van het Medécins du Monde personeel komt hierdoor in gevaarDe beslissing om kamp Kara Tepe te reserveren voor kwetsbare groepen mislukte. Voorzieningen waren ontoereikend voor deze groep.Vluchtelingenkamp Moria is geschikt voor 2000-2500 mensen. Dit aantal werd overschreden met 3500 mensen. Het centrum is onvoldoende toegerust voor zo’n grote groep.

Nieuwe gegevens over kamp Moira laten zien dat het aantal inwoners inmiddels weer is gedaald naar 2000-2500 mensen. Redenen:

Asielzoekers met de juiste papieren gingen naar Athene voor verder onderzoek naar hun aanvraagEen aantal mensen werden verplaatst naar andere opvanglocaties op het eilandEen aantal vertrok zonder papieren naar Athena

Nu de noordelijke grenzen zijn gesloten kunnen we ervan uitgaan dat de vluchtelingenpopulatie in Moria voor lange tijd op het eiland zal blijven.

Welke bijdrage leverde Dokters van de Wereld op Lesbos?

Vrijwillige medische teams uit Nederland ondersteunden de Griekse collega’s op Lesbos. De teams bestonden uit een arts, een verpleegkundige en een tolk. Ondersteuning van collega’s in noodgebieden gaat altijd in samenspraak met het internationale netwerk van Medécins du Monde.

Lees hier het hele rapport in het Engels