Dokters van de Wereld mag dit jaar drie keer kosteloos gebruik maken van een mobiele tandartspraktijk van NoviaCura. Met deze sponsoring in natura door NoviaCura kunnen onze vrijwillige tandartsen op diverse plekken in het land noodbehandelingen uitvoeren bij mensen die geen geld hebben voor de tandarts.

Dokters van de Wereld zet de mobiele tandartspraktijk van NoviaCura in bij onze Mondzorgkaravaan. “Hiervoor hebben we een goed uitgeruste mobiele tandartspraktijk nodig. Daarin voeren we noodbehandelingen uit, maar we krijgen ook altijd veel aandacht van bijvoorbeeld de media als we met de mobiele tandartspraktijk langskomen. Dat helpt ons onze boodschap over te brengen dat iedereen recht heeft op mondzorg. We zijn ontzettend dankbaar dat NoviaCura ons daarbij helpt”, zegt projectleider Caroline van Wingaarden.

Dental Cars

NoviaCura verleent mondzorg aan mensen in (zorg)instellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ-locaties, tbs-klinieken en penitentiaire inrichtingen. Dit doet het bedrijf met de professionele en goed geoutilleerde mobiele tandartspraktijken. Deze zogenoemde Dental Cars zijn uitgerust met het benodigde instrumentarium, alle tandheelkundige gebruiksmaterialen, thermodesinfector en sterilisatieapparatuur.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze samenwerking met NoviaCura en hun diensten, klik hier.