Dokters van de Wereld roept samen met zes andere hulporganisaties de Griekse regering op om snel haar plannen voor de opvang van asielzoekers bekend te maken. Met slechts 2,5 week te gaan voordat Griekenland de hulpoperatie gaat leiden, is nog onduidelijk hoe de Griekse regering hier invulling aan gaat geven. Daardoor lopen met name alleenreizende kinderen grote risico’s.

Op dit moment zijn bijna 14.000 kinderen en volwassenen gestrand op de Griekse eilanden. Ook op het vasteland wachten duizenden vluchtelingen en migranten op hulp. Op 31 juli stopt de EU de rechtstreekse financiering aan ngo’s die hulp verlenen aan asielzoekers in Griekenland. Vanaf 1 augustus is de Griekse regering volledig verantwoordelijk voor de opvang van en zorg voor migranten en vluchtelingen.

De ngo’s zien de overdracht van verantwoordelijkheden aan de Griekse regering in potentie als een positieve stap, maar waarschuwen voor de gevolgen nu de koers van de Griekse regering onduidelijk blijft.Dokters van de Wereld, CARE, International Rescue Committee (Stichting Vluchteling), Save the Children, Artsen zonder Grenzen, Norwegian Refugee Council en Solidarity Now vrezen voor de veiligheid, gezondheid en juridische bijstand van asielzoekers. Vooral kinderen lopen risico.

Nu al wachten zo’n 1000 alleenreizende kinderen op een veilige opvangplek en adequate zorg, en dat aantal zal alleen maar toenemen door de voorgenomen sluiting van minstens 5 opvanghuizen. Daardoor belanden nog meer kinderen op straat of in de gevangenis dan nu al het geval is. De ngo’s willen dat de Griekse regering samen met VN-organisaties en ngo’s praat over hoe de medische en psychosociale zorg, opvang, onderwijs en juridische bijstand gewaarborgd blijft. Ook de EU moet haar verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor de opvang van en zorg aan alleenreizende kinderen.