Goed nieuws wat betreft de noodopvang voor dak- en thuislozen in de herfst en komende winter. Gemeenten hebben van het Rijk het dringende advies gekregen om deze noodopvang weer op te schalen nu het aantal besmettingen met het coronavirus snel toeneemt. Nieuwe maatregelen zijn afgekondigd om deze tweede golf te bedwingen en daarmee is ook het niemand op straat-beleid weer uitermate belangrijk.

Na de eerste golf van de coronapandemie werd in de zomer, ondanks weerstand, de noodopvang afgebouwd. Wij vonden dat in mensrechtelijk, medisch en epiodemiologisch opzicht onverstandig. Helemaal gezien de grote kans op een tweede golf. Daarom stuurden wij in juni samen met de Nederlandse Straatdokters Groep een brief aan het Ministerje van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de vaste Kamercommissie met daarin het dringende verzoek de corona-noodopvang niet af te schalen.

Alhoewel het ministerie eerst afwijzend reageerde op onze brief, zijn we blij dat het nu toch het dringende advies aan gemeenten heeft gegeven de noodopvang voor mensen zonder papieren weer op te starten. “Het is een stap in de goede richting”, vindt onze directeur Jasper Kuipers. “Dit leidt hopelijk tot een verbetering van de situatie van dak- en thuislozen". Het in het voorjaar gehanteerde niemand op straat-principe was en is de meest menselijke en verstandige handelswijze.

Teleurstellend is wel dat het ministerie het ‘dringende’ advies aan gemeenten geeft zonder hen daar de benodigde financiële middelen voor te bieden. Dit terwijl het bij het Rijk bekend is dat Nederlandse gemeenten onder grote financiële druk staan. “Echt een gemiste kans dat Den Haag hiervoor geen extra geld op tafel legt”, aldus Jasper Kuipers. “We blijven strijden voor opvang voor iedereen ongeacht afkomst, asielstatus of inkomen en zullen indien nodig opnieuw aan de bel trekken".

Het advies van de overheid en de daarbij gehorende richtlijnen vind je hier.

Lees hier onze brief