NGO's waarschuwen voor een verslechtering van de situatie.

Twee jaar na het geweld in Myanmar dat honderdduizenden Rohingya's deed vluchten, zijn er nog steeds bijna een miljoen vluchtelingen in Bangladesh. De overheid en NGO's zijn aanwezig en voorzien de mensen in hun basisbehoeftes, maar er is behoefte aan meer dan alleen het hoognodige om te kunnen overleven. De situatie in Myanmar is nog steeds te onveilig voor een terugkeer.

Verslechterde omstandigheden in de staat Rakhine (Myanmar)

Rohingyagemeenschappen in de staat Rakhine in Myanmar hebben nog steeds te maken met ernstige bewegingsbeperkingen, beperkte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en beperkte mogelijkheden voor levensonderhoud. Zo'n 128.000 ontheemde Rohingya en andere moslimgemeenschappen zitten sinds 2012 in afgesloten kampen in de centrale staat Rakhine. Ze zijn niet in staat om naar huis terug te keren.

Sinds april 2017 heeft de regering van Myanmar eerste stappen gezet in de richting van de "sluiting" van sommige van deze kampen. Er zijn nieuwe structuren gebouwd op of naast bestaande kampen, maar er is geen betekenisvolle vooruitgang geboekt op het gebied van vrijheid van verkeer of op het gebeid van mensenrechten. De mensen kunnen niet terugkeren naar hun oorspronkelijke gemeenschappen of een andere locatie naar keuze. Het bereiken van duurzame oplossingen vereist dat de regering van Myanmar fundamentele kwesties van gelijke rechten aanpakt en ervoor zorgt dat iedereen in de staat Rakhine in veiligheid kan leven en toegang heeft tot basale levensvoorzieningen.

De omstandigheden in Myanmar zijn niet bevorderlijk voor de terugkeer van de Rohingya-vluchtelingen op dit moment. Zoals een recent rapport van het Australian Strategic Policy Institute heeft vastgesteld, zijn niet alleen de voorbereidingen voor terugkeer minimaal geweest, maar blijven de autoriteiten Rohingya-dorpen plunderen om ruimte te maken voor militaire bases en terugkeer-kampen. De recente toename van geweld heeft de toch al precaire humanitaire situatie in de centrale en noordelijke staat Rakhine verergerd.

Slechte omstandigheden in Cox's Bazar (Bangladesh)

De afgelopen twee jaar zijn Rohingya-vluchtelingen in de kampen in Cox's Bazar afhankelijk geweest van humanitaire hulp. De inspanningen van de humanitaire gemeenschap onder leiding van de regering van Bangladesh hebben de omstandigheden in het kamp verbeterd, heeft het kamp en de mensen voorbereid op de moesson en heeft de uitbraken van ziektes helpen voorkomen. Toch blijven de leefomstandigheden in de kampen schrikbarend. Veel NGO's maken zich ernstig zorgen over de veiligheid en gezondheid in de kampen. Gendergerelateerd geweld en beperkte bewegingsvrijheid vergroten de risico's voor vrouwen. Mensen met ernstige medische aandoeningen of beperkingen ervaren belemmeringen bij de toegang tot basale voorzieningen. Met krimpende fondsen en aanhoudende beperkingen op de toegang tot onderwijs en middelen van bestaan, zal de crisis waarschijnlijk verergeren.

Oproep
Dokters van de Wereld blijft toegewijd aan het verlenen van hulp en het beschermen van vluchtelingen, statelozen en ontheemden.
Samen met 60 andere NGO's die ook actief zijn in Bangladesh en/of Myanmar roepen we op om:

Rohingya's (volledig) deel te laten nemen aan besluitvormingsprocessen over hun eigen toekomst. 

De mensenrechten van Rohingya's in Myanmar te respecteren. We roepen de regering van Myanmar op om de diepere oorzaken van de crisis in de staat Rakhine aan te pakken door de aanbevelingen van de Rakhine Advisory Commission uit te voeren en voorwaarden te creëren die nodig zijn voor een veilige terugkeer van Rohingya's. Wij dringen er bij de internationale gemeenschap op aan deze inspanningen te steunen en eerder en aanhoudend geweld in Myanmar te veroordelen en we roepen de regering van Myanmar op mensenrechten te waarborgen.

Rohingya's te ondersteunen in hun toegang tot onderwijs en rechtsbescherming.