Sinds oktober 2015 verleende Dokters van de Wereld medische noodhulp aan asielzoekers in opvanglocaties in Nederland, in Ter Apel en Heumensoord.

Met het restrictieve nieuwe Europese beleid voor asielzoekers, lijkt het erop dat de instroom kleiner wordt. Mensen worden bij aankomst na een korte registratie doorgestuurd naar een van de opvanglocaties in Nederland. Dat betekent dat het op de EHBO-locatie in Ter Apel erg rustig is. Een minimale bezetting blijft aanwezig tot er meer duidelijkheid is over de nieuwe instroom.

Sluiting Heumensoord

Opvanglocatie Heumensoord wordt per 1 juni gesloten na de conclusies van de Ombudsman en het College van de Rechten van de Mens over de grootschaligheid. Per 1 mei moeten alle bewoners overgeplaatst zijn naar andere COA opvanglocaties in Nederland, dus verhuizingen zijn in volle gang. Dit brengt veel onrust met zich mee, mensen moeten afscheid nemen van hun sociale netwerk en een nieuw bestaan opbouwen. De eerste bewoners hebben een status gekregen, en worden voorbereid op een lang verblijf in een AZC bij gebrek aan woonruimte in de gemeenten.

De voorlichting die we hebben gegeven over de Nederlandse gezondheidszorg aan bewoners in Heumensoord zijn positief ontvangen. De inhoud is een goede voorbereiding op een vestiging in de Nederlandse samenleving. Dokters van de Wereld werkte hiervoor samen met de GGD Gelderland Zuid, COA en GoViralGo. Nogmaals hartelijk dank naar alle partnerorganisaties en voorlichters die het mogelijk hebben gemaakt om dit project uit te voeren. Dokters van de Wereld werkt eraan deze voorlichtingen op andere opvanglocaties te gaan organiseren.

Uit onze ervaring in de praktijk en uit het rapport van de Gezondheidsraad aan VWS blijkt dat zorg voor de geestelijke gezondheid voor vluchtelingen een aandachtspunt is. Dokters van de Wereld onderzoekt de mogelijkheden om hierin een rol te vervullen.

Dokters van de Wereld blijft alert op de ontwikkelingen en noden van kwetsbare groepen zoals vluchtelingen.