Eind augustus heeft demissionair minister Kuipers gereageerd op ons zwartboek 'Een Boek Vol Rotte Tanden'. In dit zwartboek – dat we samen met FNV maakten – laten we zien dat er in Nederland sprake is van een groot en structureel mondzorgprobleem en pleiten we voor het opnemen van mondzorg in het basispakket van de zorgverzekering. Helaas reageerde de minister afwijzend op ons pleidooi.

Veel duurder op termijn

In ons zwartboek tonen we – door middel van onderzoek en persoonlijke verhalen – aan dat mondzorg opnemen in het basispakket veel goedkoper is dan het voortzetten van het huidige mondzorgbeleid dat veel slachtoffers maakt. Afgelopen juni presenteerden we ons zwartboek aan een aantal Kamerleden en vroegen zij minister Kuipers om een reactie.

Helaas is die reactie teleurstellend. Minister Kuipers erkent weliswaar 'dat er signalen zijn dat een toenemend aantal mensen mondzorg mijdt' en dat 'financiële redenen daar één van zijn'. Maar over opname van mondzorg in het basispakket stelt de minister: 'Dit is een algemene maatregel met grote financiële gevolgen, terwijl de problematiek bij bepaalde groepen speelt en om meerdere redenen'.

Hier gaat de minister voorbij aan onze constatering dat een toenemend aantal Nederlanders de tandarts niet meer kan betalen. Hierdoor ontstaat achterstallige tandzorg die op de lange termijn zelfs tot ziekenhuisbehandelingen leiden: kosten die veel duurder uitpakken dan het opnemen van de tandarts in het basispakket.

Er is sprake van een breed maatschappelijk probleem. Maatschappelijke organisaties en welwillende tandartsen kunnen dat gat niet dichten

'Kop in het zand steken'

Directeur van Dokters van de Wereld Jasper Kuipers stelt: 'Hoe meer tandartsen we spreken, hoe duidelijker wordt dat hier sprake is van een breed maatschappelijk probleem, met een grote impact op de persoonlijke levens van de mensen en de samenleving als geheel. Maatschappelijke organisaties en welwillende tandartsen kunnen dat gat niet dichten.'

Ook Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV, is ontsteld over de koude reactie van de minister: 'Dit is de kop in het zand steken. Met de toenemende ongelijkheid in Nederland moet het Kabinet juist voorkomen dat inkomensongelijkheid ook leidt tot zorgongelijkheid.'

Gelukkig hebben enkele Kamerleden middels moties en Kamervragen opnieuw mondzorgmijding op de politieke agenda gezet. Dokters van de Wereld en het FNV blijven pleiten voor een landelijke en brede oplossing. Dit probleem kan niet wachten tot na de verkiezingen. Er zijn nu ingrepen nodig om mensen te helpen die kampen met achterstallige tandzorg en de tandarts niet kunnen betalen. En op de lange termijn moet de tandarts weer terug in het basispakket als onderdeel van een nieuw regeerakkoord.

Download ons zwartboek