Melodi Tamarzians (25), tolk van het Zorgcafé van Dokters van de Wereld heeft sinds kort een nieuwe functie: jongerenambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit doet ze in samenwerking met CHOICE, een organisatie die zich inzet voor seksuele en reproductieve rechten van jongeren wereldwijd.

Liefde, seks, verliefd zijn. Het hoort bij jong zijn en bij het leven. Althans, in Nederland. In veel andere landen hebben vooral jonge vrouwen geen seksuele en reproductieve rechten, wat betekent dat ze onder andere geen toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen of veilige abortus. Als ambassadeur gaat Melodi zich komend jaar onder andere richten op het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Melodi: “Een tijdje geleden volgde ik een cursus medische ethiek in Italië. Ik hoorde daar een verhaal van een Chileense gynaecoloog die een hevig bloedende vrouw in haar praktijk kreeg. De vrouw had geprobeerd abortus toe te passen bij zichzelf, omdat in Chili abortus strikt verboden is. De gynaecoloog redde het leven van de vrouw door de abortus op een veilige manier af te maken, maar belandde hiervoor een jaar in de cel. Dat raakt me. Volgens de WHO (World Health Organisation) wordt 13% van alle moedersterfte veroorzaakt door onveilige abortus. Ik vind dat iedereen toegang moet hebben tot veilige abortus. Vooral voor jonge vrouwen is dit erg belangrijk, omdat op hun leeftijd een ongewenste zwangerschap een grote impact heeft. Er zijn landen zoals Uganda waar toegang tot abortus al soort van erkend is, maar die toegang wordt nog steeds belemmerd door hun wetgeving of door de praktijk. Als ambassadeur wil ik ervoor zorgen dat dit onderwerp op de agenda’s komt van deze landen.”

Geen taboe

Naast opkomen voor het recht op veilige abortus, wil Melodi zich inzetten voor jeugdvriendelijke seksuele voorlichting aan jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. “Tijdens mijn werk als tolk in het zorgcafé van Dokters van de Wereld, werd ik me ervan bewust dat de voorlichting in azc's in Nederland nog veel beter kan. We weten allemaal dat er steeds meer jonge vluchtelingen lange tijd vastzitten in asielzoekerscentra, maar goede seksuele voorlichting is daar nauwelijks. Ik wil er voor pleiten dat bijvoorbeeld de Rutgers Stichting (kenniscentrum op het gebied van seksualiteit) met jongeren in azc's in gesprek gaat over seksualiteit en de normen en waarden in Nederland. In hun eigen cultuur is het meestal een taboe. Ik vind het belangrijk dat ze leren dat je er in Nederland wèl over mag praten, en er open over mag zijn. En dat het hoort bij liefde en samenzijn.”

Foto: Hussein. Links: Melodi Tamarzians, rechts: Petra Wisse, coördinator Zorgcafé.