Voor een gemiddelde Nederlander is het kiezen van een zorgverzekering al een lastige klus. Laat staan als je nieuwkomer bent, nog worstelt met de taal en het Nederlandse zorgstelsel niet kent. Daarom organiseerde Dokters van de Wereld deze maand voorlichtingsbijeenkomsten in Nijmegen en Amsterdam speciaal voor deze groep.

“Zorg in het nieuwe jaar? Hoe weet ik nou of ik volgend jaar ziek word?” Een Iraanse vrouw is ook na de voorlichtingsbijeenkomst nog verbaasd over het Nederlandse zorgstelsel. Toch krijgen de aanwezige nieuwkomers in zorgcafé’ s in Nijmegen en Amsterdam de boodschap mee om goed na te gaan welk pakket bij hun situatie past. Ondanks de eerste voorlichting en begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk en de gemeentelijke klantmanagers vallen nogal wat mensen tussen wal en schip, zegt Petra Wisse, die namens Dokters van de Wereld voorlichtingsbijeenkomsten opzet. Op papier is alles duidelijk. Mensen in de asielprocedure worden verzekerd via het COA, na het verkrijgen van de vluchtelingenstatus komen nieuwkomers in het zorgstelsel via een collectieve verzekering die door de gemeente wordt aangeboden. Maar dan begint de keuzestress die ook veel geboren en getogen Nederlanders treft: hoe zit het met eigen risico, welk aanvullend pakket moet ik nemen, of zal ik overstappen op een zorgdiscounter met een superlage premie?

Goedkoop kan echter ook duurkoop blijken. Mensen die bijvoorbeeld ingrijpend gebitsherstel moeten laten doen, krijgen een rekening van duizenden euro’s gepresenteerd wanneer de tandarts alles in een keer doet. Dat valt niet meer binnen het pakket, met als gevolg een grote schuld. Terwijl die kosten over meer jaren gespreid kunnen worden. Dat moet je dan wel aankaarten bij de tandarts. Vraag altijd een offerte, krijgen de aanwezigen mee. En dat is nog maar één aspect van het stelsel. De informatiebehoefte is groot, blijkt op de bijeenkomsten. Onder de aanwezigen ook mensen die al jarenlang in Nederland wonen. De materie is te complex. Daarom geven Dokters van de Wereld en Vluchtelingenwerk nieuwkomers nogmaals uitleg. Daarmee kunnen zij dan met hun persoonlijke vragen naar de klantmanagers of welzijnsinstellingen in de wijk. Dat scheelt hopelijk weer wat zorgen over de zorg.