Op 9 juni j.l sprak de commissie Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam over het programma Vreemdelingen. Gezien de toename van vluchtelingen in de stad en het beperkte budget is de gemeente Amsterdam van plan om de 24-uurs opvang voor zieke en kwetsbare ongedocumenteerden terug te draaien. Dokters van de Wereld vindt dat een slecht plan. Margreet Kroesen van Dokters van de Wereld sprak in tijdens de vergadering.

Goedenavond en dank voor deze spreektijd.

Dokters van de Wereld bezoekt sinds 2012 wekelijks meerdere Amsterdamse vluchtlocaties voor het monitoren van de zorgbehoefte en toegeleiding naar de reguliere gezondheidszorg van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Sinds maart doen we dit ook bij Bed-Bad-Brood-locaties.

We zien daar:

veel complexe zorggevallen (combinatie psychische en somatische klachten),dat vrouwen een uiterst kwetsbare groep zijn,dat personen met psychische problematiek onvoldoende rust en stabiliteit krijgen in de onzekere huisvesting,én dat de strenge criteria voor de 24-uurs opvang betekent, dat alleen personen met zeer complexe of acute problemen geaccepteerd worden.

Het is voor ons als medische organisatie moeilijk te begrijpen dat de 24-uurs opvang voor kwetsbare en zieke personen die daar op toewijzing van artsen verblijven, wordt uitgefaseerd en gesloten.

Het overdag op straat moeten doorbrengen (vanuit een BBB-locatie) is voor niemand ‘gezondheidsbevorderend’, zeker niet bij ernstige psychische problemen. Maatschappelijke organisaties (Wereldhuis, Stap Verder) en ook vluchtlokaties fungeren nu vaak als informele dagopvang, maar dit is geen duurzame oplossing.

Wij ervaren ook dat langdurige reguliere zorg of thuiszorg nauwelijks te organiseren is voor zieke of revaliderende ongedocumenteerden.

Het waarborgen van het recht op zorg is een taak van de overheid. Ondanks de financiële beperkingen van de gemeente en het vertraagde bestuursakkoord pleiten wij er voor dat er snel goed werkende alternatieven voor adequate opvang komen, zeker voor de zieke personen.

Afstemming met alle betrokken organisaties achten wij van belang om verantwoordelijkheden te verduidelijken, taken te verdelen en krachten te bundelen.

Het bieden van echt adequaat onderdak en het tijdig behandelen van medische problemen komt ten goede aan de vreemdelingen zelf, aan de stad (volksgezondheid en de openbare orde) en last but not least aan ieders portemonnee (omdat daarmee onnodig dure behandelingen of het moeten oplossen van ordeproblemen voorkomen worden).

Dank u wel.