Voorafgaand aan het overleg van de Amsterdamse gemeenteraad over vluchtelingen en ongedocumenteerden heeft Dokters van de Wereld onlangs aandacht gevraagd voor een aantal punten. Lof is er voor de steun van de raad voor een ruimere toepassing van het kinderpardon, dat bij staatssecretaris Harbers aanhangig zal worden gemaakt. Ook zijn we blij dat Amsterdam werk maakt van de zogenoemde ‘bed-bad-broodregeling’ voor ongedocumenteerden. Zorgen zijn er nog wel over groepen die toch nog buiten de boot kunnen vallen en over onvoldoende financiering voor participatie van mensen in opvang. Ook zou Amsterdam alles moeten doen om te voorkomen dat mensen in vreemdelingenbewaring worden geplaatst.