Publicatiedatum: 8 november 2017

Een uitgave van het European Network to Reduce Vulnerabilities in Health

Samenvattende tekst: Voor de jaarlijkse European Observatory zijn gegevens verzameld van niet-gouvernementele organisaties in 14 verschillende Europese landen, door middel van meer dan 46.000 medische en sociale consultaties. Dit rapport laat zien dat er sprake is van onaanvaardbare barrières in de toegang tot gezondheidszorg in Europa. Het rapport werd gelanceerd op 8 november 2017 in het Europees Parlement.