Publicatiedatum: 3 maart 2015

Een uitgave van de Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie, een samenwerkingsverband tussen Amnesty International, Stichting LOS/ Meldpunt Vreemdelingendetentie en Dokters van de Wereld.

Samenvattende tekst: Plaatsing in isolatie brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee, zo blijkt uit vele onderzoeken. Dat is ook het geval wanneer de plaatsing van korte duur is. De verschillende (internationale) standaarden voor uitvoering van het ‘gevangeniswezen’ geven aan dat een isoleercelplaatsing alleen mag worden opgelegd als ultimum remedium: alles moet in het werk zijn gesteld om het te voorkomen, en als het uiteindelijk toch noodzakelijk blijkt, moet de plaatsing zo kort mogelijk zijn. Dokters van de Wereld pleit voor het schrappen van disciplinaire maatregelen en straffen uit de nieuwe wet, reductie en uiteindelijk uitbanning van eenzame opsluiting, toepassen van normen uit de GGZ bij isolatie op medische gronden, en preventie van escalaties en dus isoleercelplaatsingen door meer vrijheden en activiteiten aan te bieden.