`Een ongezonde wet’. Gezondheidszorgen & Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Publicatiedatum: december 2018

Een uitgave van Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS – Meldpunt Vreemdelingendetentie

Samenvattende tekst: Het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring had tot doel een bestuursrechtelijk kader voor vreemdelingenbewaring te creëren zonder dat sprake is van een gevangenisregime. In deze notitie wordt vastgesteld dat dit doel met de nieuwe wet onvoldoende bereikt wordt omdat het verregaande beperkingen van de vrijheid bevat. . Het wetsvoorstel

biedt nauwelijks verbetering op het punt van straf- en ordemaatregelen;houdt voor isolatie op medische gronden niet dezelfde wettelijke kaders aan welke gelden in de ggzlegt vast dat maatregelen zoals isolatie ook aan kinderen vanaf 13 jaar kunnen worden opgelegd.kondigt een ‘beheersregime’ aan met een sterk penitentiair karakter voor mensen die nieuw binnenkomen en voor wie het regime met iets meer vrijheden niet geschikt wordt bevonden.houdt de optie tot visitatie open (het uitwendig schouwen van de holten van het lichaam, waarbij de gedetineerde naakt drie kniebuigingen moet maken)

Daarnaast wordt in de notitie benadrukt dat vreemdelingendetentie een negatieve impact heeft op de geestelijke gezondheid van mensen. Dit geldt des te meer voor kwetsbare mensen.

Hieronder vindt u de notitie.

Notitie en begeleidende brief