Veel mensen met een laag inkomen, waaronder dak- en thuislozen en ongedocumenteerde migranten, gaan vaak niet naar de tandarts. Voor hen is mondzorg te duur. Een tandartsbehandeling zit niet in het basispakket en een aanvullende verzekering kunnen ze niet betalen. Als ze dan toch een (nood)behandeling nodig hebben, kunnen ze vaak deze rekening niet betalen.

Hierdoor ontstaan vaak grotere problemen. Slechte mondgezondheid kan andere aandoeningen versterken en leidt tot complexere of acute mondproblemen. Daarnaast zorg een slecht gebit ook vaak voor psychische en/of maatschappelijke problemen. Mensen kunnen in een sociaal isolement raken en hebben bijvoorbeeld moeite met het vinden van een baan.

Dokters van de Wereld vindt dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Daarom pleiten wij voor een structurele, landelijke oplossing die voorziet in:

TOEGANKELIJKE (ACUTE) MONDZORG VOOR KWETSBARE GROEPENTOEGANKELIJKE PREVENTIEVE MONDZORG VOOR KWETSBARE KINDEREN EN VOLWASSENEN

De notitie ‘Kiezen voor elkaar’ geeft inzicht in de knelpunten die Dokters van de Wereld in de praktijk ziet.