Dokters van de Wereld en de FNV hebben getuigenissen verzameld van mensen die mondzorg mijden vanwege de kosten. Deze zijn opgenomen in dit zwartboek onder de titel 'Een boek vol rotte tanden. Getuigenissen van én oplossingen voor de gaten in ons mondbeleid'. Met deze uitgave laten we zie dat er groot landelijk probleem is, waar een grootschalige en structurele oplossing voor nodig is. 

In ons zwartboek laten we haarfijn zien dat mondzorg opnemen in het basispakket veel goedkoper is dan voortzetting van het huidige mondzorgbeleid dat zo veel slachtoffers maakt. Hoewel minister Kuipers eind 2022 eindelijk erkende dat er sprake is van mondzorgmijding vanwege de kosten, is hij helaas nog niet overtuigd van mondzorg in het basispakket. 

Een verklaring hiervoor is dat het Rijk een aantal grote kostenposten van het huidige beleid steeds niet meeneemt in de afwegingen voor die oplossing. Denk aan de meer dan drie miljard euro economische gevolgschade (uitkeringskosten, verminderde arbeidsinzetbaarheid en een lagere arbeidsproductiviteit) als gevolg van gebitsproblemen, becijferd door het Radboud UMC.

Zorgkosten door verwaarloosde mondzorg

Daarnaast kan verwaarloosde mondzorg tot allerlei ernstige fysieke en mentale klachten leiden, waarvan de zorgkosten wél door het zorgstelsel worden vergoed. Deze kosten worden niet bijgehouden, maar de impact van uitgestelde mondzorg op tweedelijns en spoedzorg zijn enorm. En dan zijn er nog de maatschappelijke kosten: afnemende sociale en maatschappelijke participatie. Mensen met gebitsproblemen lopen meer kans om zich te isoleren en zijn daardoor verminderd beschikbaar als vader, moeder, mantelzorger of vrijwilliger. 

Download het Zwartboek Mondzorg