RECHT OP ZORG

Onverzekerbare vreemdelingen hebben recht op medische zorg. Om dit te waarborgen, bevindt zich in iedere regio een gecontracteerde apotheek. Deze apotheek kan aanspraak maken op de financieringsregeling van het CAK wanneer ongedocumenteerden hun medicijnen zelf niet kunnen betalen.

Per medicijn wordt de patiënt om een eigen bijdrage van 5 euro gevraagd (uitgezonderd weekverpakkingen). Apotheken in Amsterdam kunnen deze 5 euro verhalen op het Noodfonds Amsterdam indien de patiënt als betalingsonmachtig wordt ingeschat door de zorgverlener die het recept uitschrijft.

Als u dus een ongedocumenteerde patiënt in uw apotheek krijgt, maar zelf niet gecontracteerd bent, kun u hem/haar doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde apotheek uit deze lijst.

BIJ WAARNEMING

Bij verstrekking tijdens weekend-, avond- of nachtdienst kan u als niet-gecontracteerde apotheek de medicijnen uitgeven en de rekening indienen bij de gecontracteerde apotheek. Deze kan dan de kosten bij het CAK declareren.

IS ER EEN GECONTRACTEERDE APOTHEEK IN UW GEMEENTE

Heeft u een apotheek in een gemeente waar nog geen apotheek is gecontracteerd door het CAK? U kunt contact met hen opnemen over het afsluiten van een overeenkomst via de Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen. Deze is te bereiken op 0800 – 5028 (gratis) .

VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor de regeling van het CAK, moet een patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is aan u als zorgverlener om op basis van gesprek in te schatten of dit het geval is.

  • Het moet gaan om een onverzekerbare vreemdeling. Dit betekent dat hij/zij in ieder geval geen verblijfsvergunning heeft en niet afkomstig is uit een EU-land. Voor meer informatie over hoe u dit kunt vaststellen, kijk hier.
  • De zorg is naar uw inschatting medisch noodzakelijk en valt onder het basispakket van de Zvw of onder de Wlz-aanspraken. Medisch noodzakelijke zorg is verantwoorde en passende zorg conform de medische standaarden en richtlijnen zoals we die in Nederland kennen. Het beperkt zich dus niet tot acute zorg.
  • De patiënt is niet in staat de rekening (volledig) zelf te betalen.

TIPS

  • Een patiënt kan worden ingeschreven in HIS zonder verzekeringsnummer.
  • Veel migranten zonder verblijfsvergunning hebben geen vast adres of een adres dat geheim dient te blijven. Het is mogelijk hen in te schrijven op het adres van een vrijwillige steunorganisatie zoals Dokters van de Wereld
  • Informeer de patiënt expliciet over het beroepsgeheim. Deze patiënten zien vaak af van zorg vanwege de angst dat hun persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.
  • Patiënten zijn vaak bang voor hoge kosten die zij niet kunnen betalen. Informeer hen over de regeling voor kostendeclaratie.
  • Indien nodig, kunt u gebruik maken van de Tolkentelefoon. Helaas wordt dit niet vergoed.

VERDERE INFORMATIE

  • Het CAK heeft een Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen. Deze is te bereiken op 0800 – 5028 (gratis) . Of kijk voor meer informatie op hun website.
  • Voor het melden van toegangsproblemen (bijvoorbeeld bij tweedelijnszorg) kunt u contact opnemen met Dokters van de Wereld. Dit kan via 020 – 765 38 00.