Recht op zorg

Onverzekerbare vreemdelingen hebben recht op medische zorg. Om dit te waarborgen, kunt u als huisarts een beroep doen op de financieringsregeling van het CAK wanneer een ongedocumenteerde zijn eigen zorg niet kan betalen. U kunt 80% van de oninbare vordering declareren. Voor een consult mag u een passantentarief hanteren (ook als u de patiënt wel inschrijft). Bij zwangerschap en bevalling bedraagt de vergoeding 100% van de oninbare vordering.

Consult

  • U kunt de patiënt inschrijven in HIS zonder verzekeringsnummer.
  • Veel migranten zonder verblijfsvergunning hebben geen vast adres of een adres dat geheim dient te blijven. Het is mogelijk hen in te schrijven op het adres van een vrijwillige steunorganisatie zoals Dokters van de Wereld.
  • Informeer de patiënt expliciet over het beroepsgeheim. Deze patiënten zien vaak af van zorg vanwege de angst dat hun persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.
  • Indien nodig, kunt u gebruik maken van de Tolkentelefoon. Helaas wordt dit niet vergoed. Voor alle huisartsen in Amsterdam wordt het gebruik van de tolkentelefoon vergoed door het Achterstand Ondersteuning Fonds (AOF).

DECLARATIE

Om de kosten te declareren bij het CAK, kunt u een nota zonder persoonsgegevens opstellen. Deze kunt u samen met dit formulier opsturen. Om in aanmerking te komen voor de regeling, moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is aan u als zorgverlener om op basis van gesprek in te schatten of dit het geval is.

  • Het moet gaan om een onverzekerbare vreemdeling. Dit betekent dat hij/zij in ieder geval geen verblijfsvergunning heeft en niet afkomstig is uit een EU-land. Voor meer informatie over hoe u dit kunt vaststellen, kijk hier
  • De zorg is naar uw inschatting medisch noodzakelijk. Medisch noodzakelijke zorg is verantwoorde en passende zorg conform de medische standaarden en richtlijnen zoals we die in Nederland kennen. Het beperkt zich dus niet tot acute zorg.
  • De patiënt is niet in staat de rekening (volledig) zelf te betalen.

DOORVERWIJZEN

Vanaf 1 januari 2018 kan ieder ziekenhuis desgewenst een overeenkomst krijgen voor zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Naar verwachting heeft dit een positief effect op het aantal ziekenhuizen waarnaar u een onverzekerbare vreemdeling kunt doorverwijzen. Kijk voor de meest actuele lijst van gecontracteerde ziekenhuizen in uw regio op de website van het CAK. Vermeld altijd op de verwijsbrief dat het gaat om een patiënt die onder de regeling van CAK Nederland valt. Omdat de patiënt vaak niet goed de weg in de Nederlandse gezondheidszorg kent, is een actieve follow-up aan te raden.

RECEPT UITSCHRIJVEN

Als uw patiënt geneesmiddelen nodig heeft, kunt u doorverwijzen naar een gecontracteerde apotheek. Medicijnen uit het basispakket worden hier vergoed door het CAK.
Ongedocumenteerde patiënten moeten een eigen bijdrage betalen van 5 euro per geneesmiddel (uitgezonderd weekverpakkingen). Vermeld op het recept altijd dat de patiënt onder de regeling van het CAK valt.

Bent u huisarts in Amsterdam? Dan kunt u ‘Noodfonds Amsterdam’ op een recept noteren indien de patiënt de eigen bijdrage van 5 euro niet kan betalen.

Meer info nodig?

  •  Het CAK heeft een Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen. Deze is te bereiken op 0800 – 5028 (gratis). Of kijk voor meer informatie op hun website.
  •  Voor het vermelden van toegangsproblemen (bijvoorbeeld bij tweedelijnszorg) kunt u contact opnemen met Dokters van de Wereld. Dit kan via 020 – 765 38 00.