David Verwer is dichter en fotograaf. Geraakt door de oorlog in Gaza en onze hulpverlening ter plaatse, besloot hij de opbrengst van zijn dichtbundels te doneren aan Dokters van de Wereld.

'Op het Jaarbeursplein raakte ik aan de praat met een collectant van Dokters van de Wereld. Hij vertelde mij wat voor hulp de organisatie biedt aan de bevolking in Gaza. Dit raakte een snaar.

Sinds het conflict is geëscaleerd ben ik er dagelijks mee bezig. Het houdt me in de greep, hoewel ik geen Palestijnse roots heb of mensen ken die direct betrokken zijn. Het polariserende effect van deze oorlog, het massale wegkijken, de wreedheid van geopolitieke krachten: ik ben ervan overtuigd dat deze gebeurtenissen de loop van de wereldgeschiedenis weerleggen.

Dichten is voor mij pure noodzaak, een manier om mezelf staande te houden. Juist daarom wilde ik ook een gedicht over deze oorlog schrijven. Het duurde vier maanden voor hij af was; nog nooit heb ik zó lang over een gedicht gedaan. Uiteindelijk is 'Vrede' er. Ik hoop dat het wonden mag helpen helen. 

Mijn gedichten draag ik regelmatig voor op festivals en poëzie-evenementen, waar ik ook mijn dichtbundels verkoop. De opbrengst van mijn bundels doneer ik de komende maanden aan Dokters van de Wereld. Laten we in de tussentijd in vredesnaam hopen dat er snel meer kalmte komt in het Midden-Oosten en de wereld.'

Vrede

Shalom aleichem
Salaam alaikum


Wat kan ik meer doen
dan verlangen naar vrede
wat kan ik meer doen
dan hopen op rust

Wat kan ik meer doen
dan bidden voor de Israëli’s en Palestijnen
wat kan ik meer doen dan mijn
handen vouwen voor de gegijzelden uit Israël

Wat kan ik meer doen
dan zingen voor vrijheid en vrede
voor de wereld betrokken bij dit conflict
om in gedachten al het wapentuig
om te vormen tot water en brood

Wat kan ik meer doen
dan bidden voor de Gazanen
meer doen dan mijn handen vouwen
voor de Arabieren, Koerden en Perzen

Wat kan ik meer doen dan
nogmaals vrede sluiten met mezelf
uitrollen van de witte vlag
en innig hopen op ’n staakt-het-vuren
nu.

Wat kan ik meer doen
dan hopen op rust
voor de Soennieten en Sjiieten
omdat iedereen het meer dan ooit verdient

Wat kan ik meer doen dan
een vredeskaars aansteken
of mediteren voor een wonder
tot de hemel open breekt

Wat kan ik meer doen dan hopen
op inkeer bij agressors in het Midden-Oosten
bidden voor wederzijdse
vergeving van de volkeren
en heling van alle wonden

morgen en overmorgen
daarna en daarna

Wat kan ik meer doen
dan bidden voor een wereld
zonder oorlog en geweld

Wat kan ik meer doen

Ieders verlangen naar vrede
is als een zee van licht
in deze gitzwarte nacht

Shalom aleichem
Salaam alaikum

Vrede