De Septodont Foundation geeft financiële steun aan Dokters van de Wereld, specifiek voor alle initiatieven voor tandheelkundige zorg voor iedereen.

Mede met de steun van sponsoren zoals Prodent en Septodont voert Dokters van de Wereld noodbehandelingen en gebitscontroles uit bij mensen in Nederland die dit het hardst nodig hebben. Daarnaast pleiten we voor een structurele oplossing voor de ruim 1,5 miljoen mensen die de tandarts mijden vanwege de kosten. We wijzen beleidsmakers en politici op de problemen en oplossingen.

Positieve ondersteuning mondzorg

Edwin Kuijpers, Marketing Manager Septodont Benelux: ”De Septodont Foundation is betrokken bij meerdere sociale initiatieven en we geven steun aan tandheelkundige zorg in de landen waar we actief zijn. Het initiatief van Dokters van de Wereld ligt in lijn met ons streven om mondzorg voor iedereen toegankelijk te maken, want tandheelkundige zorg is helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend”. Septodont is fabrikant van tandheelkundige anesthesie en restauratieve oplossingen van wortelkanaalbehandeling tot en met infectiebestrijding.