Januari
Opening

Eerste patiënten op de medische post

Een grote mijlpaal: de eerste patiënten ontvangen zorg op onze Medische Post in Amsterdam. Het doel? Huisartsenzorg bieden aan mensen die moeilijk toegang krijgen tot zorg. Een belangrijke stap in het verkleinen van de gezondheidskloof en het bereiken van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Februari
Noodhulp

Noodhulp voor slachtoffers aardbevingen

Noodhulpteams snellen naar Turkije en Syrië na de verwoestende aardbevingen. In de getroffen gebieden bieden we onmiddellijke medische hulp en voorzien we in de meest dringende behoeften van slachtoffers. Zo vergroten we de gezondheid en weerbaarheid van de getroffenen.

Maart
Project

Gendergerelateerd geweld bestrijden

We introduceren een nieuw project om gendergerelateerd geweld te bestrijden binnen migrantengemeenschappen: een diepgeworteld probleem dat veel vrouwen schaadt. In onze Zorgcafés bieden we empowermentprogramma’s en voorlichting om de cyclus van geweld te doorbreken.

April
Onderzoek

Gebrekkige toegang tot huisartsen

Ongedocumenteerde patiënten vallen vaak als eerste buiten de boot bij overbelaste huisartsen. Dit blijkt uit een onderzoek van Dokters van de Wereld naar de toegankelijkheid van huisartsenzorg voor ongedocumenteerde patiënten. We leggen de complexiteit van de problematiek bloot en pleiten voor structurele verbeteringen

Mei
Onderzoek

Crisisnoodopvang is ziekmakend

Tussen januari en mei 2023 onderzoeken we samen met Pharos en het Rode Kruis de zorg aan asielzoekers in de crisisnoodopvanglocaties. Conclusie: zorgverleners worden niet in staat gesteld de juiste zorg te leveren, waardoor gezondheidszorg ondermaats is. Met dit onderzoeksrapport stappen we naar de Tweede Kamer.

Juni
Mondzorg

Noodklok over mondzorg

Dokters van de Wereld slaat, samen met FNV, alarm over de zorgwekkende toestand van mondgezondheid in Nederland. Steeds meer mensen mijden mondzorg vanwege de kosten. Met het zwartboek 'Een boek vol rotte tanden' roepen we de Tweede Kamer op om mondzorg (weer) op te nemen in het basispakket.

Juli
Chirurgie

Waardevolle training in Tanzania

Chirurgen van Dokters van de Wereld trainen lokale collega’s in Tanzania in de behandeling van open en complexe botbreuken. De Nederlandse en Tanzaniaanse trainers maken ter plaatse ook behandelplannen voor een aantal patiënten en voeren samen operaties uit.

Augustus
Campagne

Lancering campagne eigen risico

Steeds meer mensen mijden zorg omdat ze het eigen risico niet (meer) kunnen betalen. Dit leidt tot ernstige gezondheidsschade en op termijn ook tot hogere, specialistische zorgkosten. Met de campagne 'Hoezo Eigen Risico?' doen we een dringende oproep aan de politiek om het eigen risico in de zorg af te schaffen.

September
Mondzorg

Mondzorgkaravaan op 'Het Dakloze Feest'

Mondzorgvrijwilligers staan met de Mondzorgkaravaan op het jaarlijkse 'Dakloze Feest’ in Amsterdam. Op het festivalterrein helpen ze ontzettend veel dak- en thuisloze mensen met gebitsproblemen: mensen die vaak nauwelijks toegang hebben tot de tandarts.

Oktober
Gaza

Gaza: staakt-het-vuren

Hevige gevechten in Israël en de Palestijnse gebieden zorgen voor duizenden doden en gewonden. Onze collega Maysara Rayyes komt tijdens een bombardement om het leven. Samen met een collectief van zorgverleners doen we een dringend beroep op het Nederlandse Kabinet om bij te dragen aan een onmiddellijk staakt-het-vuren.

November
Testen

Extra hiv-testen voor kwetsbare doelgroep

In aanloop naar Wereldaidsdag bieden we op meerdere locaties hiv-sneltesten aan. Ook geven we voorlichting om het bewustzijn over hiv en aids te vergroten, omdat in veel culturen het onderwerp een groot taboe is. Testen is essentieel om hiv-infecties op te sporen, te bestrijden en om verspreiding te voorkomen.

December
Uitstrijkjes

Uitstrijkjes voorkomen veel leed

Vrijwilligers van Dokters in de Wereld nemen het 243e uitstrijkje van dit jaar af bij migrantenvrouwen. Vrouwen zonder verblijfspapieren hebben geen toegang tot het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, terwijl de ziekte juist meer voorkomt onder deze groep. Door deze uitstrijkjes kan ongelofelijk veel leed worden voorkomen.

Kom in actie

Maak  ook  verschil

Iedereen moet naar de dokter of tandarts kunnen, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Helaas is dit voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Dokters van de Wereld staat voor hen klaar. Bekijk hoe jij net als Hans op jouw manier kunt helpen. Jouw steun maakt verschil!