Ook als je geen papieren hebt, heb je recht op goede zorg en begeleiding tijdens jouw zwangerschap. Je kunt je inschrijven bij een verloskundigenpraktijk. Als je geen BSN hebt kun je aangeven dat de verloskundige negen keer nul in het systeem kan invullen bij BSN (voorbeeld: 000000000) en bij verzekering: geen ongedocumenteerd/onverzekerbaar.

Bij zwangerschappen zonder (voorzienbare) problemen voeren verloskundigen in Nederland de controles uit. Zij begeleiden je ook bij de bevalling als je thuis bevalt.

Je hebt ook recht op een bevalling in het ziekenhuis. Deze bevalling zal dan worden begeleid door een verloskundige in het ziekenhuis en een gynaecoloog.

Na de bevalling heb je ook recht op kraamzorg. Een kraamzorgmedewerker voert gezondheidscontroles uit, helpt je bij de zorg voor je baby en geeft informatie over gezond opgroeien in Nederland.

Al deze zorg wordt vergoed door het CAK (bureau van de overheid).